Concluziile Consiliului miniștrilor Mediului din UE privind substanțele chimice

Consiliul miniștrilor Mediului din UE a adoptat astăzi, la Luxembourg, concluzii privind substanțele chimice, care oferă orientări politice cu privire la elaborarea unei strategii durabile a UE privind politica în materie de substanțe chimice. Concluziile abordează în special teme precum prevederile REACH, perturbatorii endocrini, nanomaterialele și produsele farmaceutice. Reuniunea a fost prezidată de ministrul român al Mediului, Grațiela Gavrilescu, sub egida Președinției României la Consiliul UE.În concluziile sale, Consiliul subliniază necesitatea protejării sănătății umane și a mediului prin buna gestionare a substanțelor chimice. Acesta subliniază, de asemenea, necesitatea de a îmbunătăți și de a integra evaluarea riscurilor chimice și gestionarea substanțelor chimice în legislația UE pentru a spori coerența și eficacitatea acesteia în materie de substanțe chimice.Concluziile subliniază necesitatea de a dezvolta un mecanism relevant care să coordoneze siguranța grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii și femeile însărcinate sau care alăptează. Acest lucru ar trebui să includă introducerea unor cerințe coerente în materie de gestionare a riscurilor în actele legislative relevante ale UE privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare, printre care neurotoxinele și perturbatorii endocrini.Miniștrii solicită promovarea chimiei verzi și durabile și a unor alternative nechimice, precum și stimularea cercetării și a unor modele de afaceri bazate pe servicii în acest sens.Consiliul subliniază necesitatea de a sprijini eforturile întreprinderilor mici și mijlocii vizând înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare și pune accentul pe dreptul la informare pentru a permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză.Consiliul sprijină, de asemenea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de alertă timpurie la nivelul UE pentru identificarea riscurilor chimice noi și emergente care să permită luarea unor măsuri adecvate pentru protecția sănătății umane și a mediului.Consiliul îndeamnă Comisia să elaboreze, fără întârziere, o strategie a Uniunii pentru un mediu netoxic, care să propună obiective clare pentru o politică durabila a UE cuprinzătoare pe termen lung privind substanțele chimice. Acesta solicită Comisiei să includă în propunerea sa privind un al 8-lea program de acțiune pentru mediu angajamente privind punerea în aplicare a măsurilor de monitorizare a strategiei Uniunii privind un mediu netoxic și privind abordarea provocărilor prospective legate de substanțele chimice. Consiliul subliniază, de asemenea, necesitatea de a asigura finanțarea și alocarea de resurse sustenabile pentru Agenția Europeană a Chimicalelor și solicită implicarea acesteia în alte domenii legislative.Concluziile abordează, de asemenea, următoarele teme:

  • Produse farmaceutice: Consiliul subliniază că este important să fie accelerate acțiunile concrete și ambițioase de reducere a riscurilor pentru mediu prezentate de produsele farmaceutice și de reziduurile acestora.
  • REACH: Consiliul invită Comisia și ECHA să elaboreze până în decembrie 2019 un plan de acțiune privind conformitatea dosarelor pentru REACH. Consiliul subliniază, de asemenea, importanța îmbunătățirii procedurilor de autorizare și de restricționare prevăzute în REACH.
  • Nanomateriale: Consiliul solicită Comisiei să extindă mandatul ECHA pentru a colecta și a pune la dispoziție date de cercetare cu privire la caracterizarea nanoformelor substanțelor care nu au fost înregistrate până în prezent conform REACH, cu privire la pericolul reprezentat de acestea și cu privire la expunerea la acestea, deoarece tonajul lor anual este sub pragul de 1 tonă pe an și să solicite periodic ECHA să evalueze performanța și impactul Observatorului UE pentru nanomateriale, care a fost lansat în 2017.
  • Perturbatori endocrini: Consiliul îndeamnă Comisia să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului prin reducerea la minimum a expunerii la perturbatorii endocrini și prin stimularea substituirii cu substanțe chimice mai sigure, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și practic și să furnizeze, fără întârzieri nejustificate, un plan de acțiune care să prevadă măsuri clare și concrete și un calendar ambițios în acest sens.