Au fost aleși câștigătorii „RO SMART în Țara lui Andrei”: 12 proiecte primesc 500.000 de euro din partea OMV Petrom

 • OMV Petrom adesemnat câștigătorii celei de-a doua ediții (2019) a competiției naționale deproiecte „RO SMART în Țara lui Andrei”.
 • Companiaacordă finanțări totale de 500.000 de euro pentru inițiative care ajută societateaprin tehnologie și mentorat din partea angajaților OMV Petrom.
 • Cei 12câștigători au fost aleși dintr-un total de peste 110 de proiecte eligibile, înurma unei evaluări cu două componente: jurizare din partea unui grup de experți(80%) și vot al publicului din comunitatea Țara lui Andrei (20%).
 • Proiectelecâștigătoare se încadrează în următoarele domenii: sănătate, educație, mediu șiinfrastructură.

București, 28 iunie 2019 – OMV Petrom a desemnatcâștigătorii competiției „RO SMART în Țara luiAndrei” ediția 2019, prin care 12 proiecte de educație, sănătate, mediu și infrastructurăvor avea acces la finanțări totale de 500.000 de euro.

Din cele 110 proiecteeligibile, 12 proiecte au fost declarate câștigătoare și vor fi implementate îndecursul unui an. Printre proiectele câștigătoare se numără proiectul Campus Inteligental Universității Politehnice București care vizează  creșterea eficienței energetice în campus șiimplementarea unor soluții de energie regenerabilă,  proiectul My Smart Hospital pentru reducerea timpuluide așteptare în spital (spitalul Marghita, jud Bihor), dar și proiectul SmartSchool  al comunei Ciugud – Alba, pentrucreșterea interactivității în școli.

„Ne bucurăm să putemanunța o nouă contribuție în proiecte care schimbă România. Ne-am propus să finanțămproiecte care aduc soluții ale viitorului pentru probleme presante astăzi îndomenii precum educația, sănătatea și mediul. În cei peste 10 ani de programe deresponsabilitate socială OMV Petrom, am văzut că deseori diferența o facinițiatorii. Astfel că, dincolo de componenta de inovație, obligatorie pentruun astfel de proiect, am pus un mare accent pe motivația oamenilor din spatele inițiativelor.Credem în România iar încrederea vine exact din aceste exemple, cum suntcâștigătorii RO SMART 2019 – oameni care au curajul să fie parte din schimbare.Felicităm toți aplicanții, le mulțumim pentru încredere și le dorim mult succescâștigătorilor, pentru un impact cât mai mare în comunitățile din care provin” a declarat Mona Nicolici,Manager Departament Sustenabilitate, OMV Petrom.

Peste 150 proiecte din toată țara au fost înscrise în perioada 02 aprilie –27 mai, pe site-ul www.taraluiandrei.ro. Dintre acestea, 110 au fost declarate eligibile, 25 auintrat în finală, iar 12 dintre ele primesc finanțări între 30.000 euro și45.000 euro și mentorat din partea angajaților OMV Petrom.

Procesul de jurizare s-a desfășurat în perioada 5 iunie – 23 iunie: votulpublicului a avut o pondere de 20% din punctajul final, iar evaluarea juriuluiformat din 13 experti – 80%. Aceasta este cea de-a doua ediție a competiției deproiecte „RO SMART înȚara lui Andrei”. Prin ediția din2018, zece proiecte au beneficiat de o finanțare cumulată de 400.000 de euro.

Proiectele câștigătoaresunt:

 1. Hartapentru Drum în viață  – Asociația SocialIncubator, București

Inițiativa vizează îmbunătățirea accesului pe piața muncii a tinerilordefavorizați, prin crearea unei biblioteci online care va permite accelerareasemnificativă a procesului de descoperire a carierei, combinând tehnologiidigitale (web, Machine Learning, digital marketing).

 • SmartSchool la Ciugud – Școala viitorului în mediul rural – Primăria Comunei Ciugud,jud. Alba

Proiectul își propune crearea unei platforme interactive care să permitărelaționarea elev, profesor, părinte, introducerea manualului electronic șiînlocuirea celui clasic, înlocuirea tablei clasice cu o tablă smartinteractivă, realizarea unei biblioteci virtuale și sală de lectură virtuală.

 • Educațiela Înălțime – Toader Marius și Robe Adrian în parteneriat cu Fundația Dacica,Comunele Orăștioara de Sus, Boșorod și Beriu din județul Hunedoara

Proiectul va susține elevii din școli izolate din munții Hunedoarei să aibă parte de lecții speciale realizate în direct (istorie, geografie, biologie), cu ajutorul dronelor. Un profesor recunoscut la nivelnațional va preda chiar din locul care estesubiectul lecției. Lecțiile la distanță suntînregistrate, montate și distribuite online devenind adevărate vehicule depromovare a proiectului.

 • Dispozitivexperimental pentru evaluarea activităților de recuperare a mâinii – Institutul Național Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie , București

Proiectul oferă un dispozitivpersonalizabil care ajută la recuperarea mâinii şi care oferă o determinareprecisă, cantitativă a evoluţiei pacientului în activitatea de recuperare.Dispozitivul poate fi folosit la clinică, sub supraveghere medicală sau oferitpacientului pentru exerciţii de recuperare la domiciliu, medicul putândvizualiza de la distantă prin internet dacă şi cum îşi face pacientulexerciţiile.

 • #mysmarthospital#– Spitalul municipal Dr. Pop Mircea din Marghita, jud. Bihor.

Soluția constă într‐un sistem integrat de tippagina web și o aplicație software care optimizează timpul de așteptare alpacienților spitalului municipal Dr. Pop Mircea din Marghita.

 • GreenCity Lab. Servicii ecosistemice pentru orașe sustenabile  – Asociația Parcul Natural Văcărești,București

Green City Lab propune ca prin intermediul tehnologiilor de ultimăgenerație, să se realizeze cartarea elementelor naturale din Parcul NaturalVăcărești: arbori, suprafețe de apă și biodiversitate acvatică, pajiști. Pebaza informațiilor adunate, vor fi evaluate serviciile ecosistemice oferite deparc. Astfel, proiectul își propune să faciliteze accesul comunităților lainformații relevante despre contribuția parcului la calitatea vieții.

 • CAMPUSINTELIGENT – Universitatea POLITEHNICĂ din București

Își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții comunitățiidin cadrul Universității Proiectul POLITEHNICA din București. Obiectivulgeneral al proiectului este realizarea unui smart-campus bazat pe producereaenergiei din surse regenerabile și utilizarea tehnologiilor ITC performante.Proiectul va realiza un sistem ecologic de alimentare cu energie a clădiriiGrădiniței și Școlii UPB prin producerea în cogenerare a energiei electrice șitermice cu ajutorul unor panouri solare hibride. De asemenea, se va implementași un un sistem de stocare a energiei electrice și termice. Se propuneîmbunătățirea actului didactic prin implementarea unui sistem interactiv deprezentare a situației energetice a clădirilor monitorizate, de tip laboratorin vivo al UPB, în vederea îmbunătățirii accesului la educație în domeniilesurselor regenerabile și eficienței energetice a întregii comunități din cadrulUPB.

 • Kidibot – O nouă speranțăAsociația Startevo, București

Proiectul propune dezvoltarea platformei educaționale Kidibot cu noifunctionalități, prin care  copiii vor fiimpulsionați să citească și să învețe mai mult, prin elemente de gamificationși răspunzând la quizuri. Platforma este web și mobile, bazată pe php și MySql,Java, JS, C++, HTML5.

 • Eu și viitorul meuAsociația Junior Achievement, București

În cadrul proiectului 10.000 de elevi din clasele VII– X din 100 de localități rurale și urbane, preponderent din zonedefavorizate vor avea acces la module digitalizateJunior Achievement pentru dezvoltarea abilităților de viață, folosindactivități curriculare transversale de educație antreprenorială, financiară șiorientare profesională. 10 școli din cadrul proiectului vor beneficia detehnologie smart classroom.

 1. Platforma 4B – Asociația Let’s Do It, Romania!, București

Proiectul propune îmbunătățirea platformei 4B care furnizează detalii despre cantitatea de deșeuri ce necesită a fi colectată. Astfel, se vortrimite automat către autoritățile responsabile prin email și fax sesizărireferitoare la zona în care au fost identificate deșeuri, iar acestea au 30 dezile timp să soluționeze problema.

 1. Digital Therapyfor Autism – Asociația Autism Voice, București

Proiectul își propune să îmbunătățească recuperarea și integrarea copiilor cu autism și altetulburări de dezvoltare prin digitalizarea și transpunerea în realitatevirtuală (VR) a terapiei ABA (Applied Behavior Analisys) aplicate acestora.Prin această tehnologie, atât specialiștii în terapie ABA, cât și copiii șifamiliile acestora nu vor mai avea obstacole în ceea ce privește expunerea lamedii, stimuli sau situații sociale noi.

 1. Robotica@home – Asociaţia Centrul de Creaţie Tehnicăpentru Tineret, București

Scopul proiectului estedezvoltarea primului curs de Robotică în limba română disponibil onlinegratuit, care se adresează tuturor celor pasionați sau vor să explorezedomeniul tehnic, indiferent de vârsta, locul sau contextul în care se află. Proiectul își propune abordarea la scară largă a educației STEAM prindeprinderea de noțiuni practice de Robotică, adică Programare, Electronică șiMecanică prin experimentare, folosind tehnologii accesibile publicului larg, carenu necesită investiţii majore din partea beneficiarilor.

Mai multe detalii despre competiția „RO SMART în Țara lui Andrei”„RO SMART în Țara lui Andrei”este competiția națională de proiecte careprin tehnologie și digitalizare pot transforma comunitățile din România încomunitățile viitorului. În prima ediție, din 2018, au fost finanțate 10proiecte cu o finanțare totală de 400.000 de euro și anul acesta în ediția adoua vor fi finanțate 12 proiecte cu o finanțare totală de 500.000 de euro.

Mai multe detalii, pe www.taraluiandrei.ro/ro-smart

OMV Petrom este una din primele companii dinRomânia semnatară a UN Global Compact, încă din 2013. Obiectivele de dezvoltaredurabilă (ODD) ale Națiunilor Unite constituie agenda convenită la nivel globalde toate statele pentru dezvoltarea durabilă și adresează domenii precum:educația, schimbările climatice, reducerea săraciei. ODD-urile au fostadoptate, inclusiv de  România, ca unmodel de dezvoltare durabilă până în 2030

Competiția „RO SMART în Țara lui Andrei”este înlinie cu obiectivele privind calitatea educației, sănătatea și dezvoltarea unororașe și comunități sustenabile.

Investiția în educație, sănătate, mediu,  în  comunități SMART,  este un mod de a sprijini prin inovație șitehnologie îmbunătățirea calității vieții, de a contribui la un proces dinamicde transformare a comunităților, de a răspunde mai repede și mai bineprovocărilor. 

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cea mai marecompanie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de ţiţei şigaze de 58,3 milioane bep în 2018. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul esteprezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 794 benzinării, lasfârșitul lui 2018, sub două branduri, OMV și Petrom.

OMV Aktiengesellschaft, unadintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,01%din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,64%din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,9985%, iar 18,35% setranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti și la Bursa de ValoriLondra.

OMV Petrom este cel mai marecontribuabil la bugetul de stat, cu 27,8 miliarde de euro plătiți sub formă detaxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2018.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. Începând cu  2007 compania a alocat mai mult de 62 milioane euro concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltarea comunităților.

http://www.youtube.com/PetromRomania
http://www.linkedin.com/company/petrom/http://www.instagram.com/omvpetrom/