Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, în data de 16 noiembrie 2023, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 375 din 13.11.2023 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, în data de 16 noiembrie 2023, ora 10:00.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 251/2023 privind încetarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău 172/2018 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, pentru terenul proprietate privată a județului Buzău, situat în comuna Beceni – sat Dimiana

Proiect de hotărâre nr. 252/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău” promovat de Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice.