Peste 50 de localități vor fi protejate de inundații în urma alocării de către Guvern, în regim de urgență, a sumei de 194,6 milioane de lei

Guvernula aprobat, în ședința de marți, o Hotărâre privindsuplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul deintervenție la dispoziția Guvernului cu suma de 194.606.000 lei.

Aceste fonduri vor fi utilizate pentrurealizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şiînlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioadafebruarie-mai 2019 pe cursurile de apă din județele Argeș, Bihor,Bistrița-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureș,Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui, Vrancea.

Refacerea construcțiilorhidrotehnice grav afectate de viiturile produse, asigurarea secțiunilor descurgere a cursurilor de apă afectate de inundații precum și consolidareamalurilor în punctele critice reprezintă obiective pe termen scurt aleMinisterului Apelor și Pădurilor cu scopul punerii în siguranță a localitățilorriverane și implicit scoaterea de sub efectul inundațiilor. De asemenea, realizareaacestor lucrări va conduce la protejarea a peste 50 de  localități, favorizând dezvoltareasocio-economică şi de mediu durabilă a acestora, prin reducerea semnificativă ariscului la inundaţii.

În perioada februarie-mai2019,în judeţele amintite s-au înregistrat fenomene hidro-meteorologicepericuloase care au condus la producerea unor importante pagube materiale. Ca urmare a cumulării precipitaţiilorcăzute în acea perioadă, debitele au fost, în general, în creştere înmajoritatea bazinelor hidrografice, ca urmare a efectului combinat alprecipitaţiilor lichide căzute. Cele mai importante creşteri de debiteşi

niveluri, cu depăşiri ale cotelor deapărare, s-au produs începând cu 27 aprilie pe majoritatea râurilor dinRomânia, valorile maxime fiind înregistrate în intervalul 1-31 mai 2019, cândau fost depăşite cotele de apărare împotriva inundațiilor în mai multe bazinehidrografice.

Ca urmare a acestor evenimente, pe sectoare ale râurilor din bazinelehidrografice Timiș, Bega, Sebeș, Someș, Tur, Mureș, Crasna, Olt, Argeș, Bârlad, Sirets-au produs eroziuni avansate ale digurilor, eroziuni ale malurilor şicolmatări ale albiilor, ceea ce  pune înpericol locuinţe şi obiective social-economice.

Hotărârea de Guvern a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE