Președinția României la Consiliul U.E. și-a îndeplinit cu succes obiectivele legate de prioritățile în domeniul apelor, atât de importante pentru toți cetățenii UE, a declarat ministrul Ioan Deneș la reuniunea Consiliului de Mediu (Luxemburg)

      

Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, împreună cuvicepremierul Grațiela Gavrilescu, ministrul mediului, au prezidat miercuri,Consiliul de Mediu care s-a desfasurat în Luxemburg. Segmentul dedicat apei, prezidat deministrul Ioan Deneș, s-a finalizat cu un succes notabil prin agreareaabordării generale pentru dosarul Reutilizarea apei, obiectiv aflatprintre prioritațile din acest domeniu ale Președinției României la ConsiliulUniunii Europene.

Împreună cu omologiimei, am avut discuții intense și fructuoase pe marginea propunerii de Regulamentprivind reutilizarea apei, în urma cărora am agreat abordarea generală peacest dosar. E un rezultat important pentru Președinția României la ConsiliulUE și mă bucur că, prin acest acord, arătăm cetățenilor europeni importanța pecare o acordăm nevoii de adaptare la schimbările climatice și asigurării uneisurse sigure de apă pentru irigații”, a spus Ioan Deneș.

Totodată, ministrulapelor și pădurilor a subliniat faptul că stabilirea unor cerințe minime decalitate pentru apa recuperată va contribui la sporirea încrederiiconsumatorilor în produsele agricole pentru producerea cărora s-a utilizat apărecuperată și la eliminarea barierelor de pe piața internă pentru liberacirculație a acestora. Un alt aspect important al propunerii este managementulriscului care acoperă întregul sistem de reutilizare a apei, de la stația derecuperare a apei, la utilizatorul final (fermier).

Prin aceastăabordare se are în vedere identificarea și gestionarea riscurilor legate deutilizarea apei recuperate pentru irigații într-un mod proactiv pentru aasigura un nivel suficient de protecție pentru sănătatea umană, a animalelor,dar și a mediului ”, a mai subliniat ministrul Ioan Deneș.

La finalul reuniunii, ministrulapelor și pădurilor, Ioan Deneș a susținut, împreună cu ministrul mediului, GrațielaGavrilescu, și comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit,Karmenu Vella, o conferință de presă în cadrul căreiaa prezentat și un scurt bilanțal rezultatelor Președinției României la Consiliul UE, în domeniul mediului șial managementului apelor. În acest context, au fost evidențiate cele douăabordări generale – Regulamentul privind reutilizarea apei adoptatăastăzi și Directiva apă potabilă adoptată la Consiliul de Mediu din 5martie 2019, pregătirea, coordonarea și asigurarea reprezentării UE lareuniunea Comitetului pentru Revizuirea Implementării Convenției NațiunilorUnite pentru Combaterea Deșertificării, precum și dezbaterile și schimburile deopinii pe teme de interes organizate la Consiliul informal de mediu de laBucurești. De asemenea, ministrul a reamintit evenimentele majore organizate deMinisterul Apelor și Pădurilor în domeniul managementului apei, în timpulmandatului României: Conferința privind implementarea directivelor din domeniulapelor și Seminarul privind apa și agricultura.

Cu aceste ocazii amavut schimburi de opinii foarte utile atât la nivel tehnic, cât și politic, șine-am împărtășit experiențele legate de managementul apelor”, a mai declaratministrul Ioan Deneș.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE