SILVICULTORII ROMÂNI ȘI-AU LUAT ANGAJAMENTUL, DE ZIUA LOR, SĂ PLANTEZE NOI PĂDURI PENTRU A ATENUA EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Ziua Silvicultorului a fost marcată de Regia Națională a Pădurilor șiAsociația Administratorilor de Păduri printr-un eveniment comun organizat joi,13 iunie, la Băile Herculane.

La eveniment au participat ministrul Apelorși Pădurilor, Ioan Deneș, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, președinteleAsociației Administratorilor de Păduri, Adrian Crețu, deputatul și membru alComisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și serviciispecifice din Camera Deputaților, Ion Tabugan, autorități locale, reprezentanțiai Agenției ”Moldsilva” din Republica Moldova, directorii direcțiilor silviceși cei ai administrațiilor parcurilor naționale și naturale administrate deRomsilva, sindicaliști din silvicultură, pensionari silvici și reprezentanți aiorganizațiilor profesionale, ai mediului academic și ai industriei de prelucrarea lemnului.

În debutul evenimentului, directorul generalal Romsilva a adus un omagiu generațiilor de silvicultori care au contribuit lagospodărirea durabilă a pădurilor din România, unele cele mai valoroase dinEuropa, și și-a exprimat aprecierea pentru eforturile depuse zi de zi desilvicultorii români.

În continuare, directorul general alRomsilva, Gheorghe Mihăilescu, a lansat invitația silvicultorilor și mediuluiacademic pentru participarea la o platformă de dialog în domeniul forestier șile-a prezentat participanților proiectele actuale și viitoare ale Regiei, cuaccent pe programele de educație forestieră și parteneriatele cu facultățile șiliceele cu profil silvic, investițiile în drumurile forestiere, corectareatorenților, sisteme informatice integrate, perdele forestiere și regenerareapădurilor, proiectele privind dezvoltarea comunităților locale și beneficiileaduse acestora de păduri.

Silvicultorii și-au luat angajamentul, lafinalul evenimentului, de a sprijini proprietarii de terenuri pentru a fiîmpădurite, contribuind astfel la atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

            Cea de-a 29-a ediție aZilei Silvicultorului a fost organizată în comun de Regia Națională a Pădurilor– Romsilva, administratorul pădurilor proprietatea publică a statului, șiAsociația Proprietarilor de Păduri, organizația reprezentativă a ocoalelorsilvice de regim, pentru al patrulea an consecutiv, pentru a sublinia unitateaCorpului Silvic din România care activează în sistemul public sau privat deadministrare a pădurilor.

ZiuaSilvicultorului este o sărbătoare oficială, inițiată în 1991 și legiferată prinStatutul Personalului Silvic, fiind marcată în fiecare an, în cea de-a douasăptămână a lunii iunie, de întregul Corp Silvic, în parteneriat cu sindicateleși cu celelalte organizații profesionale.

RegiaNațională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,14 milioane hectare de păduriproprietatea publică a statului, din care 80% sunt certificate la nivelinternațional, 22 de parcuri naționale și naturale cu o suprafață cumulată depeste 850 de mii de hectare și 12 herghelii de stat și patru depozite de armăsari.

Romsilvaasigură, pe baze contractuale, servicii silvice pentru aproximativ un milion dehectare păduri aflate în alte forme de proprietate.

AsociațiaAdministratorilor de Păduri este organizația profesională a structurilor deadministrare sau de asigurare a serviciilor silvice, înființată în anul 2004,care reunește peste o sută de ocoale silvice de regim.  

BIROULDE PRESĂ AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA

București, 13.06.2019