Administrația Națională „Apele Române” continuă intervențiile cu echipe și utilaje în urma precipitațiilor abundente

 

În luna iunie, au continuat fenomenele meteorologice extremeîn aproape toată țară. S-au înregistrat  cantități mari de precipitații căzute în intervale de timp relativscurt, precipitații cu caracter de averse torențiale, ce au condus la activareatorenților, scurgeri importante de pe versanți, viituri rapide pe unele râurimici cu efecte severe de inundații locale și creșteri importante de debite șiniveluri cu depășiri ale cotelor de apărare.

Personalul operativ al unităților din subordinea A.N. „Apele Române”,Administrațiile Bazinale de Apă (ABA) și Sistemele de Gospodărire a Apelor(SGA), au intervenit pentru prevenirea și reducerea efectelor inundațiilor petoate cursurile de apă aflate în administrare. Construcțiile hidrotehnice aufost exploatate conform prevederilor Regulamentelor de Exploatare, prinasigurarea volumelor de atenuare în acumulări și tranzitarea în condiții desiguranță a viiturilor.

Începând cu 1 iunie, în urmainundațiilor, s-au înregistrat pagube importante în județele: Alba, Bihor, Prahova,Iași, Vaslui, Buzău, Vrancea, Galați și Sălaj.  

AdministrațiileBazinale de Apă Crișuri, Mureș, Prut-Bârlad, Buzău-Ialomița, Siret și Banat auintervenit prompt cu echipe de intervenție, cu materiale și mijloace deintervenție, precum și cu utilajele din dotare în toate sectoarele critice.  S-au supraînălțat digurile cu saci de nisip,au fost puse în siguranță subtraversările prin diguri, au fost neutralizatezonele cu infiltrații prin și pe sub corpul digurilor. Totodată, s-a intervenitcu motopompele de mare capacitate și utilajele din dotare, alături de echipeleISUJ și SVSU, pentru evacuarea apei din gospodăriile inundate, pentrudeblocarea podurilor și podețelor, pentru degajarea albiilor și asigurareasecțiunilor de scurgere în zona localităților.

În cursul nopții de 13 iunie, personalul Sistemului de Gospodărire aApelor Bistrița-Năsăud a fost mobilizat în teren în comunele Șieuț, Șieu șiMărișelu.

În ultimele 24 de ore au fost depășite cotele de apărare la mai multestații hidrometrice:    

COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiilehidrometrice: Şieu – Domneşti (CI+70)-județul Bistrița- Năsăud, Prut – Fălciu (CI+17)-județul Vaslui, Prut – Şiviţa (CI+14)-județul Galați;

 – COTELEDE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega – Cenei (CA+11)-județul Timiș, Neajlov – Călugăreni (CA+13)-județul Giurgiu, Glavacioc – Crovu (CA+8)-județul Giurgiu, PârăulCâinelui – Vârtoapele (CA+7)-județul Teleorman, Prut – Drânceni (560+30)-județulVaslui şi Oancea (CA+100)-județul Galați.

Înacest interval au fost emise 8Avertizări hidrologice pentru fenomeneimediate, din care o  avertizare CODROȘU  pentru râurile Șieu – bazin superior amonte S.H. Domnești,Budac, Lut (afluent al Mureșului) – bazin superior, şi 4 Atenționărihidrologice pentru fenomene imediate.

Pentrufluviul Dunărea este în vigoare Avertizarea hidrologică nr.39/12.06.2019. Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), în intervalul 12.06 –13.06.2019, a fost în scădere, având valoarea de 10.900 m3/s, pestemedia multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).  

Se înregistrează depășiri ale fazelor de apărare:

Faza I deapărare la stațiile hidrometrice: Călărași(550+46) – județul Călărași (ora 1:00), Giurgiu(570+69) – județul Giurgiu (ora 4:00),  Feteşti (565+65) – județul Ialomița, Cernavodă (500+96) – județul Constanța, Vadu Oii (600+58) – județul Constanța, Galaţi (560+23) – județul Galați, Isaccea (380+76) – județul Tulcea (ora 18) și Tulcea(320+56) – județul Tulcea

Faza a II-ade apărare la stațiile hidrometrice: Bechet(600+40) – județul Dolj, Corabia (550+26) – județulOlt, Tr. Măgurele (550+41) – județul Teleorman (ora 4:00), Zimnicea (610+36) –județul Teleorman (ora 4:00), Olteniţa (630+2) –județul Călărași (ora 1:00),  Hârşova (610+30) – județul Constanța,Brăila (610) – județul Brăila.

Personalul A.N. „Apele Române” monitorizeazătoate cursurile de apă vizate de avertizările hidrologice în vigoare şiacţionează prin formaţiile de intervenţie cu utilajele din dotare acolo undesituația o impune.  Totodată, suntpregătite să intervină toate utilajele din cadrul ANAR pentru deblocareaalbiilor şi asigurarea secţiunilor de scurgere.  

Se conlucrează permanent cu Inspectoratele Județene deSituații de Urgență și autoritățile locale.

Directorul General al A.N. „Apele Române”, Victor Sandu a dispus unitățilordin subordine, ca echipele de intervenție să rămână în teren până lanormalizarea situației în zonele afectate de inundații, iar dacă situația o impune, să cearăsuplimentarea cu personal și mijloace tehnice de intervenție.

Specialiștii A.N. „Apele Române” solicită populației să nu traversezecursurile de apă și să nu desfășoare activități în zonele adiacente albiiloracestora,  în perioadele în care suntemise coduri meteorologice și hidrologice.

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa

e-mail: birou.presa@rowater.ro; biroupresa.apeleromane@gmail.com