Deschiderea polderelor de testare „FLOOD PROOF ROMANIA”, din cadrul proiectului B.R.I.G.A.I.D.

Astăzi, 14iunie a.c., a avut loc deschiderea polderelor de testare „FLOOD PROOF ROMANIA”,din cadrul proiectului B.R.I.G.A.I.D. – BRIDGINGTHE GAP FOR INNOVATIONS IN DISASTER RESILIENCE, un proiect care beneficiază de7,8 mil euro, fonduri nerambursabile, alocate prin Programul HORIZON 2020. Proiectuleste implementat de Administrația Națională „Apele Române”, în calitate departener de aplicare, împreună cu Delft University of Technology (Olanda), încalitate de lider de proiect.

Cele douăpoldere sunt situate la 36 de km de București, în localitatea Făcău, dinjudețul Giurgiu, în aval de barajul cu același nume. Acestea vor fi folosite cabazine de testare a digurilor mobile și a hidrobarajelor în caz de viituri. Totodată,în cadrul proiectului B.R.I.G.A.I.D., pot fi dezvoltate și demonstrate soluțiiinovatoare/inovații care pot fi implementate pe viitor pentru prevenirea și protecțiaîmpotriva inundațiilor, precum și alte tehnologii invazive din domeniulapelor.

Digurile de contur ale bazinelor de testare(poldere I si II) sunt realizate din materiale locale de tip argilos, care aufost procurate dintr-o zonă de carieră situată la nivelul câmpului înalt, înmalul stâng al acumulării Făcău.

Polderul I are suprafața de la bază înclinată de la 0,5 m de lacoronamentul polderului, pentru a mări viteza de scurgere a apei și pentru apermite efectuarea de experimente la viteze mari. Coronamentuldigului și taluzul spre exterior sunt protejate cu un strat vegetal de 10 cmgrosime, înierbat. Taluzul digului spre incintă este protejat cu o salteaantierozională, care să împiedice antrenarea umpluturilor din diguri la vitezemari ale apei.

Polderul II are suprafața la bază dreptunghiulară. Coronamentul digului, taluzul spreincintă și lungimea de taluz spre exterior sunt protejate cu un strat vegetalde 10 cm grosime, înierbat. Pentruaccesul din exterior către coronamentul digurilor de incintă este prevăzută orampă cu pantă 1:10.

În cadrulacestui proiect, Administrația Națională „Apele Române” se implică, alături dealți 23 de parteneri (institute de cercetare/agenți economici specializați/universități), care provin din 12 țări europene (Olanda, România, Spania,Belgia, Olanda, Italia, Grecia, Israel, Albania, Portugalia, Anglia șiPolonia).