Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău

Prin Dispoziția Președintelui nr.66/20.03.2019 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 25.03.2019, ora 12:00.

Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 25.03.2019:

1. Repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor din taxa pe valoarea adăugată, bugetului propriu al Județului Buzău și bugetelor comunelor, orașelor și municipiilor din județ în anul 2019

2. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 28.492.000 lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022

3. Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022