S.C.Deva Gold S.A. va exploata minereuri auro-argintifere în Perimetrul Certej

05.11.2018
INFORMARE DE PRESĂ
Având în vedere interesul manifestat de opinia publică privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a unui teren în suprafaţă de 56,1579 ha, pentru realizarea obiectivului ,,Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej”, Direcția de Comunicare a Ministerului Apelor și Pădurilor este abilitată să facă următoarele precizări:
S.C.Deva Gold S.A. a depus la Ministerul Apelor și Pădurilor, cu numărul de înregistrare 6357/12.04.2018, documentația în baza căreia este solicitată emiterea aprobării de scoatere definitivă din fondul forestier naţional a unui teren în suprafaţă de 56,1579 ha, în vederea realizării obiectivului: ,,Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej”.
În urma analizării documentației, Ministerul Apelor și Pădurilor i-a solicitat S.C.Deva Gold S.A.completări/clarificări prin adresa nr. 6357/SSP/23.05.2018 și prin adresa nr. 13314/SSP/10.09.2013. Ca urmare a transmiterii de către compania amintită a completărilor/clarificărilor solicitate, la 25.10.2018, direcția de specialitate din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor a inițiat procedura de avizare internă în cadrul ministerului. Ulterior proiectul de hotărâre de guvern a fost transmis spre avizare ministerelor interesate.
Solicitarea S.C. Deva Gold S.A. de scoatere definitivă de terenuri din fondul forestier național se încadrează la excepțiile pentru care se permite reducerea suprafeței fondului forestier național, prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Competența de aprobare pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului în suprafață de 56,1579 ha revine, conform art.40 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernului României.
Analiza documentației pentru scoatere din fondul forestier s-a făcut în baza Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești aprobată cu Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Date suplimentare privind proiectul de H.G :
– Terenul în suprafață de 56,1579 ha, solicitat pentru a fi scos din fondul forestier național, este proprietatea S.C. Deva Gold S.A., în administrarea Direcției Silvice Hunedoara prin Ocolul silvic Simeria.
– Scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului în suprafață de 56,1579 ha se face cu compensare echivalentă cu terenuri în suprafață de 168,6241 ha care de asemenea sunt proprietate a S.C. Deva Gold S.A. Cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor de împădurire pe suprafața de 168,6241 ha sunt în sarcina S.C. Deva Gold S.A.
– S.C. Deva Gold S.A. a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional în valoare de 6.491.378,20 lei cu ordinul de plată nr. 980/23.07.2018.
La inițierea avizării proiectului de HG s-au avut în vedere următoarele aspecte :
1) realizarea obiectivului implică inclusiv defrișarea pe o suprafață de 53,3863 ha, iar realizarea obiectivului ,,Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej” va avea impact asupra mediului, sens în care s-a ținut cont de aprobările obținute de S.C. Deva Gold S.A. de la autoritățile pentru protecția mediului care aveau competența în domeniu. Actele emise în acest scop sunt:
– Acordul de mediu nr. 8/05.07.2012 revizuit la data de 28.11.2013, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara;
– Decizia nr. 4471/24.05.2017 a directorului executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara;
– adresa Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara nr. 1061/08.02.2018;
– Decizia etapei de încadrare nr. 15/19.01.2018 emisă de directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Timiș (pentru efectuarea lucrărilor de împădurire);
2) resursele minerale situate pe teritoriul și în subsolul țării fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român(conform Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare) și s-a ținut cont și de actele emise de către autoritățile în domeniu, astfel:
Licența de concesiune pentru exploatare nr. 435/1999 pentru perimetrul Certej, județul Hunedoara, este încheiată pentru o perioadă de 20 ani, începând cu data de 25.01.2000. Licența a fost aprobată prin HG nr. 51/24.01.2000. De asemenea, prin Ordinul Președintelui A.N.R.M. nr. 192/2001, s-a aprobat transferul licenței nr. 435/1999 către S.C. Deva Gold S.A., aceasta devenind titulara licenței de concesiune pentru exploatare nr. 435/1999.
Având în vedere cele arătate mai sus, precizăm că Ministerul Apelor și Pădurilor are obligația legală de a derula procedura scoaterii suprafeței din domeniul forestier, conform Codului Silvic.
Direcția de Comunicare

Be the first to comment

Leave a Reply