România preia de la Bulgaria președinția Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), pentru un an

Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a participat în această dimineața, la Palatul Parlamentului, la Forumul Național SUERD – Evenimentul de lansare a Președinției României la SUERD.
Redăm în continuare intervenția ministrului apelor și pădurilor, Ioan Deneș:

„Stimate domnule Viceprim-ministru,
Domnilor miniștri
Doamnelor şi domnilor,

În primul rând, doresc să mulțumesc organizatorilor acestui eveniment pentru invitația de a participa la Forumul Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.
Dunărea este unul din cele mai importante fluvii ale Europei, făcând legătura între Europa de Vest şi Europa de Est şi colectând apele de pe două treimi din suprafaţa continentului. Gospodărirea durabilă şi protecţia resurselor de apă din bazinul Dunării este o problemă majoră pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunii şi implică eforturi susţinute pentru asigurarea cerinţelor de apă, concomitent cu protecţia şi conservarea ecosistemelor acvatice.
Strategia Dunării reprezintă o excelentă oportunitate pentru identificarea şi promovarea unui portofoliu de proiecte, în special a celor cu relevanţă transfrontieră, care acoperă cei patru piloni principali ai Strategiei: conectivitate, protecţia mediului, dezvoltare economico-socială şi creşterea capacităţii instituţionale. Strategia Dunării face legătura între obiectivele de mediu şi obiectivele dezvoltării economice, creând conexiunile necesare dintre proiectele de dezvoltare a conectivităţii în infrastructura de transport, infrastructura energetică, activităţile şi infrastructura de turism, creşterea competitivităţii economice şi necesitatea protecţiei şi conservării mediului şi managementul riscurilor naturale şi tehnologice.
Cred că momentul la care se desfăşoară acest eveniment este foarte important, deoarece ne aflăm într-o etapă de evaluare a ceea ce am realizat în 7 ani din ceea ce ne-am propus în Planurile de acțiune. Acum, trebuie să vedem cum putem dinamiza și coordona mai bine eforturile noastre, astfel încât să îndeplinim obiectivele Strategiei.
Ministerul Apelor și Pădurilor este implicat în mod direct în două din cele trei arii prioritare ale pilonului de mediu, coordonând, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Aria Prioritară 5 dedicată managementului riscurilor de mediu.
Cele mai multe activități privind refacerea și conservarea calității apei și managementul riscurilor de mediu sunt implementate împreună cu Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea. Aceasta oferă cadrul necesar pentru cooperare la nivelul bazinului hidrografic şi totodată favorizează armonizarea strategiilor şi activităţilor care au drept scop utilizarea durabilă a apelor şi protecţia mediului acvatic.
Unele din cele mai importante acţiuni necesare îmbunătăţirii calităţii apelor și reducerii riscurilor de mediu din bazinul fluviului Dunărea sunt cuprinse în cadrul Planului de management al bazinului fluviului Dunărea și în Planul de management al riscului de inundații, planuri elaborat la nivelul Comisiei Internaţionale pentru protecţia fluviului Dunărea, şi alcătuite din planurile naţionale ale ţărilor din bazinul Dunării.
Ca stat aflat în avalul bazinului dunărean, România este deosebit de interesată în amplificarea nivelului de protecţie a calităţii apelor și managementul riscurilor de mediu la nivelul bazinului hidrografic.
În cadrul Strategiei Dunării, reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor au acționat și acționează pentru dezvoltarea de proiecte regionale care, prin rezultatele lor, să influențeze în mod pozitiv calitatea apelor și impactul fenomenelor hidrologice extreme. În acest sens, doresc să subliniez faptul că România este líder în realizarea proiectelor legate de managementul sedimentelor și refacerea luncii Dunării, dar rezultate satisfăcătoare la nivel regional se pot obţine numai prin stabilirea şi derularea unor obiective concrete la nivel naţional. Conform Programului de guvernare, Executivul acordă o atenţie deosebită programelor şi proiectelor care au drept obiectiv protecţia calităţii apelor și managementul riscurilor de mediu la nivel naţional, alocându-se pentru aceste activităţi fonduri atât de la bugetul de stat cât şi din credite externe.
Legat de managementul riscurilor de inundații doresc să menționez că Ministerul Apelor și Pădurilor acordă o atenție deosebită realizării lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, care să protejeze cetățenii și bunurile. În acest an, a fost început un mare număr de lucrări pe întreg cuprinsul țării. Unele au fost finalizate, altele se află în diferite etape de execuție. Valoarea totală a lucrărilor depășește 500 de milioane de lei, adică 110 milioane de euro. De asemenea, va începe etapa a doua a proiectului privind „Reabilitarea și reducerea eroziunii costiere”, un proiect a cărui valoare totală este de circa un miliard de euro.
Legat de calitatea apelor, la nivel național se acționează pentru reducerea descărcărilor de substanţe poluante în apă, în special nutrienţi. În acest sens, pe lângă realizarea staţiilor de epurare pentru localităţi, avem un obiectiv care se referă la reducerea poluării din surse agricole. La nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor se derulează etapa a treia a unui proiect finanțat de Banca Mondială, dedicat controlului integrat al poluării cu nutrienți. Proiectul se adresează în principal comunităților locale din mediul rural și sprijină realizarea de facilități de management al reziduurilor agricole și promovează bunele practici agricole prietenoase cu mediul. Valoarea totală a acestui proiect depășește 100 de milioane de euro.
Ministerul Apelor și Pădurilor va continua să se implice activ în cadrul Strategiei Dunării, atât la nivel regional, cât și la nivel național. În acest sens, pe de o parte, ministerul va continua să promoveze proiecte la nivelul bazinului Dunării, care să aibă un impact pozitiv asupra managementului apelor în România, iar pe de altă parte va promova investițiile necesare pentru protecția apelor și managementul fenomenelor hidrologice extreme.
În încheiere, îmi exprim speranţa că acest Forum este o bună oportunitate pentru aprofundarea problematicii din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi, totodată, pentru cristalizarea unei colaborări pe termen lung între specialiștii din domeniu și factorul politic cu scopul susținerii și promovării proiectelor prioritare pentru România.
Vă mulţumesc pentru atenţie.”

Direcția de Comunicare și Resurse Umane

Be the first to comment

Leave a Reply