Contre între ministrul Apelor și Pădurilor și guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, Matei Mușetescu

Ca urmare a afirmațiilor făcute în spațiul public de către guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, Matei Mușetescu, conform cărora acesta așteaptă de la Ministerul Apelor și Pădurilor o autorizație de mediu pentru recoltarea unor exemplare din speciile mistreț și șacal din Delta Dunării, Direcția de Comunicare a Ministerului Apelor și Pădurilor face următoarele precizări:
Autorizația de mediu reprezintă un act administrativ pe care doar structurile aflate în subordinea Ministerului Mediului o poate elibera, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Ca atare, Ministerul Apelor și Pădurilor nu are nicio competență în acest domeniu.
2. Prin derogare de la Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare, recoltarea unor exemplare din speciile de faună cinegetică pe cuprinsul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” se poate realiza ”pe bază de contract de prestări servicii, în condiţiile legii, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul ştiinţific al acesteia, de către gestionarul fondului cinegetic cel mai apropiat, în parcuri naţionale şi în Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării»”(art. 391 ).
În ceea ce privește acordul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare prevăzut de lege, precizăm că Ministerul Apelor și Pădurilor a emis încă din data de 22.08.2018 acordul pentru recoltarea unui număr de 2.409 exemplare din specia șacal și de 1.330 exemplare din specia mistreț , așa cum a solicitat Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, iar Consiliul științific al acesteia a avizat.

Be the first to comment

Leave a Reply