Convocare de îndată a Consiliului Judeţean Buzău în şedinţă, VINERI, 03 august 2018, ORA 11,00.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Buzău” Acordului de parteneriat între Ministerul Sănătății, Unitățile Administrativ – Teritoriale Județul Buzău și municipiul Râmnicu-Sărat, Spitalul Județean de Urgență Buzău și Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat pentru realizarea acestuia în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 8.1 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;
2. Aprobarea promovării proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județul Buzău la servicii medicale de urgență” și a Acordului de parteneriat între Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău, Axa prioritară 8.1 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;
3. Modificarea art. 1, alin. (1), pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/2018 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Societatea „Compania de Apă” S.A. Buzău.

Be the first to comment

Leave a Reply