Comunicat modificare Dispoziție

DISPOZIȚIE

privind modificarea Dispoziției nr. 667/21.10.2021 privind

convocarea în şedinţă ordinară a lunii octombrie 2021

           a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– contextul epidemiologic actual,

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (5), lit. a 1 , art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   DISPUNE:

Art. 1.- Se modifică art. 1, alin. 1 din Dispoziția primarului municipiului 

Buzău nr. 667/21.10.2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii

octombrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în sensul că modalitatea de desfășurare a ședinței de consiliu local este prin mijloace electronice, fără prezența fizică a consilierilor locali.

              Art. 2.- Celelalte prevederi ale Dispoziției primarului municipiului

Buzău nr. 667/21.10.2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii

octombrie 2021a Consiliului Local al Municipiului Buzău rămân nemodificate.

          Art. 3.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma