Deputatul Gabriel Avramescu, preocupat de soarta agricultorilor

Guvernul liberal a creat cadrul legislativ pentru atragerea de bani europeni pentru dezvoltarea agriculturii în care este prevăzut impactul bugetar de aproximativ 3,811 miliarde euro din FEGA şi aproximativ 1 miliard euro din FEADR, fonduri alocate României pentru anii 2021 şi 2022, sume ce pot fi accesate de circa 800 de mii de beneficiari ai schemelor/măsurilor de sprijin.Era nevoie urgent de un nou cadru juridic pentru continuarea efectuării de plăţi neîntrerupte către fermieri și alți beneficiari, din fondurile Uniunii Europene, în cuantumul alocat României! Actul normativ prevede:

↗️aprobarea schemelor de plăţi directe care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, respectiv schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri;

↗️aprobarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic;

↗️determinarea condiţiilor specifice de accesare a măsurilor compensatorii din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, derulate prin APIA, respectiv: M10 – agromediu şi climă, M11- agricultură ecologică şi M13 – plăţi care se confruntă cu constrîngeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;

↗️dispoziţii generale privind plafoanele pentru plăţile directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii;

↗️stabilirea beneficiarilor şi a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru acordarea plăţilor în cazul fiecărei scheme de ajutor/sprijin;

↗️aprobarea măsurilor pentru care se instituie instrumente de garantare;

↗️specificarea cazurilor de forţă majoră şi a modului de notificare a APIA;

↗️reglementarea modului de asigurare în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a sumelor necesare plăţilor directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum și a condiţiilor de efectuare a plăţilor către beneficiari.