Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată – 18 ianuarie 2021

Prin Dispoziția nr. 4 din 14 ianuarie 2021, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată – 18 ianuarie 2021.

Proiect  de hotărâre pe ordinea de zi:
1.Aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziții Sectoriale pentru anul 2021 și a documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru cinci trasee de transport județean de persoane prin curse regulate