Colegiul Economic Buzău: COMUNICAT DE PRESĂ

Vineri, 28 februarie 2020, la Colegiul Economic Buzău s-a desfășurat seminarul interactiv cu tema „Povești de închiriat”: monitorizarea și valorizarea absolvenților prin metoda „Bibliotecii umane”.
Acțiunea organizată de Colegiul Economic Buzău în parteneriat cu Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) în cadrul proiectului ERASMUS „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” (EQAVET-NRP-RO 2019) – reţea partenerială 4 ECONOMIC, s-a realizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Buzău( doamna inspector Iordache Elena).

În prima parte a activității cele au fost urmărite prezentări cu privire la monitorizarea absolvenților ( prof. Enuș Adina) și metoda Biblioteca Vie ( Poștovei Cătălina).

Școala gazdă a fost prezentată de doamna directoare Marioara Lungu. Au urmat prezentări ale celor 5 școli partenere în rețea și discuții cu privire la modalitățile de monitorizare și valorizare a absolvenților. Cele 5 școli partenere: Colegiul Economic Virgil Madgearu Galați, Colegiul Economic Ion Ghica Bacău, Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea Pașcani, Colegiul Economic Administrativ Iași, Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani.
Tema centrală a seminarului a fost modul în care Biblioteca Vie poate fi inserată , ca metodă nonformală în activitățile școlii.
Pentru o mai bună valorizare a metodei s-a desfășurat workshop-ul cu tema ”- ” Să citim despre proiectele Colegiului Economic Buzău”- modalități de prezentare a proiectelor prin intermediul metodei ” Living library”. Elevii Colegiului Economic au prezentat activitățile derulate în cinci mari sectoare: orientare profesională, proiecte internaționale, voluntariat, Școală Ambasador a UE și activitatea firmelor de exercițiu.
Activitatea a oferit cadrul unor schimburi de informații, de experiență, schimb de bune practici.

 Un al doilea workshop organizat   a avut ca temă: Monitorizarea absolvenților prin metoda ” Bibliotecii umane”. Au fost invitați șapte absolvenți ai Colegiului Economic Buzău: Avramescu Ionuț, Câmpeanu Loredana Cristina, Dârstaru Gheorghe, Ifrim Ely, Ion Elena, Moise Adrian, Șerban Cristina. Activitatea a oferit cadrul pentru schimburi de informații și discuții cu privire la modalitățile de adaptare a ofertei educaționale a unităților de învățământ pentru a răspunde nevoilor comunității locale și nevoilor absolvenților care își doresc un accesul pe piața muncii. Au urmat discuții libere cu participanții cu privire la oferta educațională, modalitățile de utilizare a metodelor nonformale în procesul educațional, situația actuală a învățământului profesional și tehnic.

Mulțumim colegilor din școlile partenere care au participat cu dăruire la această activitate: Patriche Corina, Coșuleanu Adina Diana, Teșu Marinela, Nemțoiu Georgeta, Costea Iuliana Maria, Pruteanu Mioara, Orășanu Daniela.

Elevii care au fost pe rând ”cărți” și ” cititori” în bibliotecă: Răileanu Sabrina, Doinaș Gabriel, Petcu Luminița, Toader Sandra, Burlacu Angela, Popa Radu, Molnar Renata, Ionașcu Costina, Grădinaru Andreea, Cujbă Ionela, Dedu Alexandra, Grecu Ionela, Radu Carmen, Ștefan Diana, Murgociu Cristina, Dumitru Ioana, Sîrbu Ștefania, Șindrilaru Veronica, Drăghici Cleopatra, Rusen Mircea, Marin Daniel.

Colegii ” bibliotecari” au fost: Olteanu Lucia, Mirea Mihaela, Buie Roxana, Anton Adriana, Popa Maria, Ardeleanu Magda, Căpriță Paraschiva, Budău Măriuca, Anghel Daniela.

Prof. Cătălina Poștovei