Primăria Buzău: ANUNȚ

  Primăria Municipiului Buzău aduce la cunoștința cetățenilor faptul că pentru întinerirea și regenerarea Pădurii Crâng se vor lua măsuri de doborâre a unui număr de 24 de arbori uscați din specia tei, de pe Aleea Centrală a Parcului Crâng, marcați de către reprezentanții Ocolului Silvic Buzău.

                 Pentru doborârea acestorarbori s-au obținut următoarele documente:

  • Act de punere în valoare aarborilor și Autorizația de exploatare emise de Ocolul Silvic Buzău;
  • AvizulDirecției județene pentru cultură,culte şi patrimoniu cultural naţional Buzău;
  • Contract deprestări-servicii privind supravegherea arheologică încheiat între UAT Buzău șiMuzeul Județean;

                  Totodată vă comunicăm faptulcă în locul arborilor doborâți vor fi plantați 24 de arbori din aceași specie ,în aceleași locații.

PRIMARULMUNICIPIULUI BUZĂU

ConstantinToma