Buget enorm pentru investiții în infrastructură la Compania de Apă Buzău

Compania de Apă Buzău începe anul cu o agendă încărcată, plină de activități, dar mai ales cu o sumă imensă în buget destinată investițiilor în infrastructură. La sfârșitul anului trecut a fost aprobat un proiect de investiții care a fost majorat de noua echipă la suma de aproape 300 de milioane de euro.

”Efortul a fost uriaș”, spune directorul Companiei de Apă, Simona Săvulescu, care apreciază munca echipei manageriale, dar și ajutorul dat atât de autoritățile locale și de Guvern.

”Astăzi 23.12.2019 am semnat contractul de finanțare a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Contractul de finanțare are o valoare de 1.643.178.792,77 lei (reprezentand peste 292 mil €) din care 85% sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 13% fonduri de la Bugetul de Stat, iar 2% reprezintă contribuția autorităților locale.

Proiectul Regional reprezintă o nouă etapă semnificativă in cadrul extinderii si modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare si evacuare ape uzate din aria de operare a Operatorului Regional din Județul Buzău – Compania de Apă Buzău, continuând procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013.

Prin implementarea acestui Proiect se urmărește atingerea următoarelor obiective:
– Conformarea cu Directiva Europeană si Legea nr.458/2002 a tuturor indicatorilor atât pentru localitățile cu o populație cuprinsă intre 10.000 si 100.000 locuitori cât si pentru cele cu o populație mai mică de 10.000 de locuitori;
– Creșterea gradului de conectare la sistemul de alimentare cu apă in cele 5 orase la 98% și la 86%-98% in celelalte localități;
– Înființarea de noi sisteme de canalizare pentru evacuarea apelor uzate din localitățile care fac parte din aria de operare, execuția de noi stații de epurare si extinderea altor două stații de epurare;
– Creșterea gradului de conectare la sistemul de canalizare până la 98% in cele 5 orașe si intre 85%-100% in localitățile peste 2000 locuitori echivalenți;
Investițiile in infrastructura de apă se referă la extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă in județul Buzău, pentru un număr de 42 localități din 17 UAT-uri care in prezent nu beneficiază de sisteme de alimentare cu apă sau au acoperire parțială. Principalii indicatori fizici sunt:
– 57 de foraje noi;
– 100 km de conducte de aducțiune sau transport noi;
– 45 de stații de pompare noi;
– 24 de rezervoare de inmagazinare noi si reabilitate;
– 230 km de rețele de distribuție apă potabilă noi sau reabilitate;
Investițiile in infrastructura de canalizare se referă la extinderea si reabilitarea infrastructurii de canalizare apă uzată menajeră in județul Buzău, pentru un număr de 58 localități din 16 UAT-uri care in prezent nu beneficiază de sisteme de canalizare a apelor uzate sau au acoperire parțială. Principalii indicatori fizici sunt:
– 440 km de rețele de canalizare;
– 172 stații de pompare noi sau reabilitate;
– 2 stații de epurare noi.

Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei prin crearea de noi locuri de muncă, pe parcursul implementării cât și in perioada de exploatare, prin stimularea investițiilor private si a turismului in zona rurală, prin reducerea riscului de poluare a apelor subterane si imbunătățirea calității mediului, prin dezvoltarea/inființarea sistemelor de colectare a apelor uzate si prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, in condiții de siguranță și în regim continuu”.