Informare publică: PUZ, pentru Ansamblu Rezidențial Tarlaua 33

 Nr. 148130/03.12.2019

ANUNŢ  PUBLIC

Stimaţi cetăţeni

          În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că  Primăria Municipiului Buzău. cu sediul în Piaţa Daciei, nr. 1, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ, pentru « ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28,5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZAU » pe teren intravilan din municipiul Buzău, pe o suprafaţă parţială din Tarlaua 33.

          Consultarea documentelor complete ale propunerilor PUZ precum şi transmiterea observaţiilor, se pot face la Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu, camera 8 din Primărie, consilier Diaconiţă Elena (tel.0238/725.538 ; mail elena.diaconita@primariabuzau.ro) persoană responsabilă din cadrul primăriei cu informarea şi consultarea publicului, în perioada 06.12.2019 – 06.01.2020, în zilele lucrătoare.

          Cu stimă,

  Primarul Municipiului Buzău,

ConstantinToma

            Arhitect şef,                                                                    Responsabil  Informare,

       arh. Victor Ţîrlea                                                                    Elena Diaconiţă