ANUNŢ PUBLIC

       Nr. 139305 /15.11.2019

ANUNŢ  PUBLIC

Stimaţi cetăţeni

          În vederea implicării publicului înetapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că  Primăria Municipiului Buzău. cu sediul înPiaţa Daciei, nr. 1, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PlanUrbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire laintenţia de elaborare PUZ, pentru« CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL» pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, cart. Micro 14, str. General Grigore Baştan, nr.2, Cazarma 3177, Lot 2, însuprafaţă de 56991 mp.

          Consultarea documentelor complete ale propunerilor PUZ precum şi transmiterea observaţiilor, se pot face la Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu, camera 8 din Primărie, consilier Diaconiţă Elena (tel.0238/725.538), persoană responsabilă din partea Primăriei cu informarea şi consultarea publicului, în perioada 15.11.2019 – 06.12.2019, în zilele lucrătoare.

          Custimă,

  Primarul Municipiului Buzău,

Constantin Toma

Arhitect şef,                                                                                          Şef serviciu,

arh. Victor Ţîrlea                                                                 Cristina Stoicescu

                                                                                                                       Responsabil  Informare,

Elena Diaconiţă