Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 14 noiembrie 2019, ora 10:00.

Dispoziția nr.350/08.11.2019 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 14 noiembrie 2019, ora 10:00.

Ordinea de zi a ședintei extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 14.11.2019

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 14.11.2019:

1. Aprobarea alipirii unor loturi aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Bistriței nr.45

2. Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – forma actualizată 3

3. Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”

SUPLIMENTAR:

4. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 18 noiembrie 2019

5. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2019 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de Iarnă.