Compania de Apă: ”Canalizarea nu este tomberon”

Începând de astăzi, Compania de Apă derulează o campanie de informare în aria de operare din județul Buzău, campanie ce are în vedere conștientizarea consumatorilor cu privire la necesitatea utilizării corecte a rețelei de canalizare.

Necesitatea campaniei deinformare este determinată de faptul că, zilnic, cantități mai mici sau maimari de gunoi menajer, materiale de construcții, produse de igienă intimă sauîmbrăcăminte înfundă canalizarea și blochează echipamentele speciale pe care Companiale întreține cu costuri mari pentru a pompa și epura apele uzate.

Campania ”Canalizarea nu estetomberon” se adresează tuturor beneficiarilor serviciilor de apă uzată, dintoate segmentele de vârstă și din toate mediile (agenți economici, unități deînvățământ, instituții publice, asociații de proprietari, clienți direcți). Înmaterialele concepute special cu ocazia acestei campanii (afișe, flyere),precum și în evenimentele pe care le organizăm cu acest prilej, dorim să aducemla cunoștința buzoienilor o descriere a importanței folosirii corecte a rețeleide canalizare și un mini-ghid de sfaturi pe care fiecare cetățean le poate puneîn practică pentru a avea un oraș mai curat.

Pentru derularea campaniei, a fost semnat un protocol de colaborare cuInspectoratul Școlar Județean, având în vedere că o parte a campaniei va fidesfășurată în unitățile de învățământ din aria de operare. Îi invităm pe buzoienisă fie alături de noi în demersul de a conștientiza importanța folosiriicorecte a rețelei de canalizare. Pentru detalii, vă stăm la dispoziție pepagina de Facebook (https://www.facebook.com/Compania.de.Apa.S.A.Buzau), latelefon (0238.711.157) și prin email (infopublic@cabuzau.ro).

Compartimentul Relații Publice