Acțiune de regenerare ecologica la Copșa Mică, prin împădurire

AMinistrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a inspectatastăzi zona Copșa Mică, din județul Sibiu, acolo unde Regia Națională aPădurilor-Romsilva derulează un proiect de reconstrucție ecologică.

La acțiune au participat secretarul de stat pentru păduri,Daniel-Constantin Coroamă, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor –Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, consilierul personal al ministrului pentrupăduri, Ciprian Muscă. Din partea autorităților locale au fost prezențiprefectul județului Sibiu, Adela Maria Muntean, directorul Direcției SilviceSibiu, Robert Blaj, senatorul de Sibiu, Viorel Arcaș, precum și locuitori dinzonă.

Cu acest prilej a avut loc o acțiune de plantare a 400 depuieți de stejar, frasin și paltin, pe 500 de metri pătrați, o completare aunei zone silvice pe care puieții plantați anterior nu s-au prins. Ministrulapelor și pădurilor, Ioan Deneș, le-a arătat celor prezenți o broșură editatăde Direcția Silvică Sibiu, în care sunt prezentate imagini ale zonei Copșa Micăde la începutul anilor 2000, și, comparativ, imagini din 2019, cu terenuriledeja regenerate. Ministrul le-a spus celor prezenți că acesta este un exempluelocvent al modului în care activitatea umană „a bombardat mediul” cu agenți poluatori, respectiv pulberi de metalegrele.

Totodată,ministrul a subliniat faptul că dezastrul ecologic de la Copșa Mică trebuie săconsituie un exemplu negativ, pe care omul trebuie să îl ia serios în seamă,astfel încât activitatea economică, cea industrială, să fie desfășurată într-unmod prietenos cu mediul înconjurător.

Poluareadin zona Copșa Mică a fost cauzată, în principal, de activitatea industrială cuprofil chimic și de metalurgia neferoasă din perioada 1939 – 2008, de poluareacu dioxid de sulf și pulberi de metale grele. Urmarea a fost uscarea totală avegetației forestiere pe 254 ha și degradarea puternică a terenurilor pe osuprafață de aproximativ 10.000 ha.

Pentrurefacerea zonei, până în prezent, Romsilva a plantat specii forestiere pe 802 ha de terenuri afectate de poluare,din zona localității Copșa Mică, din care 254 ha în pădurile intens degradate,iar pe 548 ha  s-au constituit perimetrede ameliorare.

Pânăîn prezent au fost plantați peste cinci milioane puieți, valoarea lucrărilor dereconstrucție ecologică ajungând la 1,25 milioane de euro.

Acestelucrări de reconstrucție ecologică din zona Copșa Mică nu au presupus doarplantarea de puieți forestier, ci și executarea unor lucrări complexe destabilizare a terenurilor și de ameliorare a solurilor.

DIRECTIADE COMUNICARE SI RESURSE UMANE