Finanțare nerambursabilă, în valoare de 37,5 milioane de lei, pentru înființarea unor platforme destinate managementului gunoiului de grajd în 22 de UAT-uri

Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) și 22 de unități administrativ teritoriale (UAT) au semnat, joi, contracte de finanțare cu valoare totală de 40.006.188 lei, din care 37.480.166 lei contribuție MAP, pentru construirea unor plaforme comunale pentru managementul gunoiului de grajd. Pe lângă lucrările de construcție, finanțarea acoperă și costurile pentru utilajele necesare colectării gunoiului de grajd de la populație și de la fermele mici și mijlocii situate pe raza comunelor beneficiare.

Până la finele anului trecut, în prima tranșă, au fost semnate 12 contracte de finanțare a platformelor și 10 contracte de achiziție a seturilor de utilaje necesare întăririi capacității de operare a unor platforme finanțate anterior. Valoarea totală contractată a investițiilor a fost de 29,31 de milioane lei, din care 27,55 de milioane de lei finanțare MAP.

Cele doua tranșe de finanțare sunt aferente celor 97 de proiecte aprobate de MAP la nivel de Notă Conceptuală, a căror valoare totală este de 158,25 de milioane de lei, din care fondurile alocate de MAP sunt de 147,05 milioane de lei.

Fondurile pentru finanțare sunt asigurate de Guvernul României, dintr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin proiectul „Controlul integrat al poluării cu nutrienți – Finanțare Adițională”, implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor.

Beneficiarii fondurilor sunt exclusiv autorități locale, care au fost selectate în 2018 pentru a primi finanțare, ca urmare a depunerii de Note Conceptuale pentru realizarea acestor investiții. Co-finanțarea pe care UAT-urile trebuie să o asigure constă în contravaloarea costurilor pentru realizarea studiului de fezabilitate și, ulterior, a proiectului tehnic privind construcția platformei.

Beneficiarii acestor finanțări au obligația de a depune studiile de fezabilitate privind investițiile. Pe măsură ce acestea sunt depuse, sunt verificate de un consultant extern și, ulterior, sunt trimise în Comisia Tehnico-Economică din Ministerul Apelor și Pădurilor. În urma aprobării, beneficiarii sunt invitați să semneze contractele de finanțare, urmând ca, în termen de 3 luni să depună proiectele tehnice aferente construcției” , a declarat ministrul Ioan Deneș.

În sprijinul fermierilor mici, proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” a finanțat și urmează să finanțeze investiții în infrastructura specifică, în special: platforme comunale pentru gunoiul de grajd, inclusiv sistemul de colectare de la populație și stații de compostare.

Mai multe informații despre proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” se pot găsi pe www.inpcp.ro .