Consiliul Județean Buzău participă la Târgul Național de Turism al României

C

. Standul Consiliului Județean Buzău poate fi vizitat în Pavilionul B1 – Standul 24

Anul acesta, ConsiliulJudeţean Buzău promovează la Târgul de Turism al României și conceptul de „Turismactiv în judeţul Buzău”, scopulfiind acela de a prezenta oportunităţile de turism activ pe care regiuneanoastră le oferă, în toate formele sale (trasee montane marcate şi tematice,drumeţii, echitaţie, rafting/caiac, biking, off road, pescuit, sporturi aero,parc de aventură). 

Având în vedere faptul că Județul Buzău esteDestinaţie EDEN pentru Turism Rural, vor fi promovate produsele tradiţionalebuzoiene, dar şi dansurile populare specifice acestei zone, unul dintre acestedansuri fiind Brâuleţul, pe care Dumitru Dan – considerat primul globe-trotter român – l-a promovat atunci cânda făcut ocolul lumii pe jos şi a scris, astfel, povestea celor 497 de opinci.În acest context, la standul Judeţului Buzău va fi amenajată o zonă depromovare a Colecţiei „Dumitru Dan”, cu scopul de a convinge participanții săviziteze Muzeul Judeţean Buzău.

Ziua de 22 februarie 2019 va fi dedicatăTurismului Rural și Gastronomic – promovarea producătorilor de produsetradiționale din judeţul Buzău. La standul Judeţului Buzău va avea loc odegustare de produse tradiţionale buzoiene, mărci înregistrate ale judeţului.

De asemenea, va fi amenajat şi un atelierinteractiv de opincărit, unde  reprezentanţii Asociaţiei “Zestrea Bisoceană”vor invita vizitatorii să înveţe ori să vadă cum se confecţionează acest tip deîncălţăminte tradiţională. Dansatorii Ansamblului “Plaiurile Mioriţei” dincadrul Centrului Judeţean pentru Cultură şi Artă Buzăuvor susține programe artistice și vor promova dansul și cânteculpopular din zona Buzăului.

În cadrul Târgului, vorfi distribuite peste 10.000 de materiale de promovare şi prezentare a județuluiBuzău.