„Au fost finalizate procedurile pentru ca ocoalele silvice să poată prelua în pază pădurile pentru care acest serviciu nu este asigurat”, a declarat ministrul Ioan Deneș, la Bistrița

Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș participă la Bistrița Năsăud la sesiunea de lucrări pe luna februarie a Comisiei pentru Ape, Păduri, Pescuit și Fond cinegetic din cadrul Senatului României. În cadrul sesiunii, care se desfășoară la sediul Prefecturii Bistrița, se dezbat aspecte legate de legile care guvernează fondul forestier, apele și fondul cinegetic. La lucrările comisiei participă și reprezentanți ai administrației publice locale, precum și invitați din județele limitrofe.

Ministrul Ioan Deneș a prezentat stadiul unor acte normative foarte importante pentru domeniul silvic, pe care îl gestionează. Astfel, demnitarul a subliniat că „Regulamentul de valorificare a mesei lemnoase” a fost aprobat prin HG 55/2019 și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

„Ministerul Apelor și Pădurilor, prin măsurile luate, a reușit să deblocheze situața privind punerea pe piață a lemnului și asigurarea lemnului de foc necesar încălzirii locuințelor”, a arătat Ioan Deneș.

Pentru a asigura „prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuințelor populației”, a fost instituit un volum minim de lemn destinat încălzirii locuințelor de 1 milion de metri cubi/an, pe care trebuie să-l pună la dispoziție RNP –ROMSILVA.

„Este o măsură de siguranță, pentru a ne asigura că administratorul pădurilor statului asigură lemnul de foc populației și nu pățim ca în alți ani, când au fost sincope în aprovizionarea cu lemn de foc a populației”, a  adăugat Ioan Deneș.

Prin același Regulament, a fost reglementat modul în care sunt încheiate parteneriate între autorităţile locale şi ocoalele silvice în vederea punerii la dispoziţia populaţiei a lemnului de foc din proprietatea publică. A fost clarificată situaţia lemnului oferit spre vânzare populaţiei care nu a fost achiziţionat de aceasta. De asemenea, s-a simplificat modul de valorificare pentru UAT-uri, dar și procedura de înștiințare a operatorilor economici cu datorii. S-au instituit proceduri clare și simple pentru negociere, în ceea ce privește vânzarea masei lemnoase pe picior; s-a instituit dreptul de preemţiune pentru industria mobilei și s-a asigurat transparența procesului de valorificare a masei lemnoase.

Totodată, ministrul apelor și pădurilor a amintit că se lucrează la propunerea legislativă de modificare a Statutului personalului silvic.

Prin prezentul proiect se operează modificări ale Statutului personalului silvic, urmărindu-se corelarea acestuia cu actualele reglementări şi cu realităţile derivate din evoluţia domeniilor de activitate în care funcţionează personalul silvic”, a spus demnitarul.

Alte subiecte abordate au fost asigurarea pazei pădurilor cu suprafețe mai mici de 30 ha și proprietari necunoscuți și demersurile efectuate privind plăţile compensatorii Natura 2000.

O prioritate a actualei guvernări este asigurarea pazei pădurilor. Astfel, s-au demarat proceduri prin care să fie preluate în pază terenurile forestiere cu proprietar necunoscut. De asemenea, s-au implementat scheme de ajutor prin care Statul finanțează paza pădurilor pentru proprietăți mai mici de 30 de hectare. Până la această dată, au fost identificate circa 350.000 de hectare de pădure fără pază și au fost preluate în pază 90.000 de hectare”, a subliniat Ioan Deneș.

De asemenea, ministrul a arătat că acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice, care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă, conform prevederilor Legii nr. 46 – Codul Silvic, se realizează prin alocări anuale de la bugetul de stat.