A fost finanțat prin POIM proiectul „Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe rama nordică a Munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide”, în valoare de 81 de milioane de lei

Astăzi, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, alături de directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor(RNP), Gheorghe Mihăilescu, de directorul Administrației Bazinale de Apă(ABA) Olt, Ștefan Prală, de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor(SGA) Sibiu, Mircea Sandu Bîrs, precum și de specialiști din domeniile ape și păduri, l-au însoțit pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, într-o vizită de lucru în județul Sibiu.

La sediul Primăriei Porumbacu de Jos, directorul general al ANAR, Victor Sandu le-a prezentat participanților proiectul finanțat din fonduri UE prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) „Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe rama nordică a Munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide”. Proiectul se desfășoară pe afluenții malului stâng ai râului Olt:
• pârâul Sebeș, pe raza unității administrativ teritoriale (UAT) Turnu Roșu;
• pârâul Porumbacu, pe raza UAT Porumbacu de Jos;
• pârâul Cârțișoara, pe raza UAT Cârțișoara și Cârța.
Lucrarea menționată presupune: recalibrarea albiei pârâului Cârțișoara, pe o lungime de 5,5 km; consolidări de mal pe pârâul Cârțișoara, pe o lungime de 9,36 km; construirea unui dig nou pe o lungime de 4,6 km, pe pârâul Cârțișoara; refacerea a două podețe pârâu Cârțișoara; consolidări de mal, pârâu Sebeș, în lungime de 0,22 km; construirea a cinci căderi de beton pe pârâul Sebeș; realizarea unei acumulări nepermanente pe pârâu Sebeș, cu o capacitate de 268.000 metri cubi; împădurirea pe 400 de hectare a zonelor montane a pârâului Porumbacu; reprofilarea albiei pârâului Porumbacu, pe o lungime de 2,65 km; consolidări de mal pârâu Porumbacu pe o lungime de 2,65 km; 7 praguri și un nou dig pe pârâul Porumbacu, precum și 12 baraje de retenție.
Obiectivul de investiție are o valoare totală de 17,9 milioane de euro (81 de milioane de lei).

De asemenea, s-a adus în discuție și derularea proiectului investițional „Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului – Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, județul Sibiu”.
Lucrarea vizează reabilitarea aducţiunii pe o lungime de 14,834 km, reabilitarea barajului, a pragurilor și protecțiilor, precum și realizarea de instalații electrice pe o lungime de 18,951 km.
Obiectivul se realizează cu bani alocați de la bugetul de stat și are o valoare estimată de 60,1 milioane de lei.

Be the first to comment

Leave a Reply