România și Bulgaria au convenit să consolideze colaborarea în regiunea Dunării și să implementeze, în comun, proiecte pentru combaterea riscului la inundații

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, s-a întâlnit, marți dimineață, la sediul instituției, cu Neno Dimov, ministrul Mediului și Apei din Republica Bulgaria.
Printre subiectele abordate în cadrul întâlnirii s-au aflat prioritățile celor două ministere de resort în domeniul apei, precum și cooperarea în cadrul Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea, activitatea la nivelul Comisiei pentru protecția Mării Negre, abordând și aspecte ce țin de implementarea Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin. De asemenea, a fost menționată decizia agreată de ambele părți, în ceea ce privește programarea unei întâlniri comune între experții români și bulgari, în cadrul căreia să se discute modalitatea de aplicare a Directivei Cadru Apă în legătură cu proiectul de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe sectorul comun al Dunării.
Un accent deosebit de important a fost pus de ministrul român al Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, pe colaborarea dintre cele două state, în special în domeniul prevenirii și combaterii efectelor inundațiilor, acesta apreciind că implementarea cu succes a proiectului Danube Floodplain reprezintă un pas important și va produce efecte benefice atât asupra reducerii riscului de inundații, cât și asupra refacerii și protecției biodiversității. La rândul său, ministrul bulgar al Mediului și Apei a adăugat că inundațiile care s-au produs pe teritoriul Bulgariei, mai ales în ultimii ani, sunt un efect evident al schimbărilor climatice. Pentru combaterea lor este necesară o colaborare mai strânsă, nu numai între cele două țări, ci la nivelul întregii regiuni.
În ceea ce privește implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, ministrul Ioan Deneș a subliniat faptul că România, prin Ministerul Apelor și Pădurilor, coordonează împreună cu Ungaria Aria Prioritară 5 – Managementul Riscurilor de Mediu, arie în care problematica managementului apelor reprezintă cea mai importantă componentă. Participarea activă a experților bulgari la reactualizarea Planului de acțiune pentru Aria Prioritară 5 poate fi benefică, iar pentru o mai bună coordonare a activităților, cei doi miniștri au căzut de acord să desemneze experții din cadrul celor două ministere, care să comunice în mod direct, pentru clarificarea aspectelelor legate de domeniul apei din cadrul Ariei Prioritare 5.
Referitor la implementarea Directivei Cadru Strategia Marină, ministrul Apelor și Pădurilor și-a exprimat aprecierea față de buna colaborare avută până la acest moment cu statul Bulgar, în special legat de promovarea unor proiecte cu finanțare europeană și, totodată, ținând cont de provocările generate de implementarea acestei Directive, va fi necesară promovarea în continuare a unor astfel de proiecte specifice.
În ceea ce privește Acordul bilateral privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor semnat în anul 2004, ministrul Ioan Deneș a subliniat ca s-au parcurs pași importanți pentru implementarea activităților prevăzute și convenite în acest document, însă aceste demersuri ar trebui intensificate în vederea revizuirii cadrului de colaborare pentru a face față noilor provocări legate de implementarea directivelor europene din domeniul apei și protecției mediului marin.
„Așa cum probabil cunoașteți, între România și Bulgaria există o lungă și fructuoasă colaborare în domeniul apelor pe care, eu, personal, o consider extrem de necesară, având în vedere că suntem două state vecine cărora le revine datoria importantă de a proteja Dunărea și Marea Neagră. Îmi exprim speranța că vom continua colaborarea intensă în interesul ambelor țări și apreciez schimbul de opinii realizat cu ocazia acestei întâlniri”, a conchis ministrul Ioan Deneș.
La rândul său, ministrul Mediului și Apei din Republica Bulgaria, Neno Dimov, a menționat că instituția pe care o reprezintă este deschisă colaborării cu experții români în grupurile de lucru pentru a putea găsi soluții benefice ambelor țări și, totodată, pentru a identifica împreună instrumentele și finanțarea necesară, menționând că „orice problemă se poate rezolva prin intermediul dialogului, iar Bulgaria este deschisă din acest punct de vedere, ținând cont de calitatea comună a celor două țări ca fiind state membre ale Uniunii Europene”.

Be the first to comment

Leave a Reply