Modernizarea infrastructurii rutiere – o prioritate pentru Marian Oprișan

Prieteni,
În curând vor începe lucrările de reabilitare a DJ 205B Dumbrăveni – Gugeşti – Popeşti – Urecheşti – Budeşti – Coteşti – Blidari – Bonţeşti – Dălhăuţi – Faraoanele – Râmniceanca – Beciu – Odobeşti, ceea ce va face ca aproximativ 40.000 de locuitori să beneficieze de condiții mult mai bune de trafic.

Proiectul ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”. Valoarea totală a proiectului este de 82.586.214 lei, echivalentul a 17.953.524 euro.

Contractul de lucrări a fost atribuit antreprenorului general Asocierea SC SA & PE CONSTRUCT SRL Bacău – SC SPEDITION UMB SRL Bacău și SC TEHNOSTRADE SRL Bacău, prin liderul SC SA & PE CONSTRUCT SRL Bacău, în urma licitației publice, care a avut drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, în ceea ce privește prețul ofertei și perioada de garanție a lucrărilor. Perioada de garanție acordată de constructor este de 120 de luni (10 ani).

Vor fi efectuate următoarele lucrări:

– Modernizarea prin refacerea completă a structurii rutiere pentru 29,7 km din drumul judeţean DJ 205B;
– Lucrări de reabilitare a celor 7 poduri existente, cu păstrarea suprastructurii actuale sau cu înlocuirea suprastructurii, după caz;
– Construirea unui pod nou;
– Amenajarea a 60 de staţii care vor deservi transportul public de călători;
– Execuţia a 40.485 mp trotuare pe toată lungimea drumului din intravilan;
– Execuţia a 370 m parapete de protecţie;
– Montarea a 347 indicatoare rutiere;
– 219 bucăţi indicatoare cu leduri – semnalizare luminoasă;
– Execuţia a 88,4 km marcaje longitudinale;
– Amenajarea a 37 treceri de pietoni cu semnalizare luminoasă cu panou fotovoltaic;

Aceste lucrări de modernizare vor determina îmbunătăţirea parametrilor drumului, astfel:

– va creşte viteza de deplasare pe sectorul de drum judeţean reabilitat cu 62%;
– va creşte capacitatea portantă a drumului judeţean DJ 205B la clasa de trafic IV;
– va creşte gradul de siguranţă rutieră, prin lucrări de refacere a marcajelor, a indicatoarelor rutiere, prin realizarea parapetelor metalice cu nivel de protecţie ridicat, prin realizarea semnalizării verticale şi orizontale.

Fapte, nu vorbe! Așa să îmi ajute Dumnezeu!

#OM #mandrucasuntvrancean

Be the first to comment

Leave a Reply