Ședință de îndată la Consiliul Județean Buzău

Prin Dispoziția nr.167 Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință de îndată în data de 11.07.2018, ora 13:00.

Dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului judeţean Buzău nr.167

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința de îndată din 11.07.2018:

1. Trecerea bunului imobil – Canton Buda, aparținând drumului DJ 203H din proprietate publică în proprietatea județului Buzău;

2. Modificarea poziției nr. 19 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;

3. Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ – Teritorială – județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000-75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău.

Be the first to comment

Leave a Reply