Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 31 MAI 2018, ora 9:00

Prin Dispoziția nr.117 din 24.05.2018 Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 31 MAI 2018, ora 9:00
I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2017

2. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 3

3. Stabilirea destinației unor sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale Județului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată

4. Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău

5. Aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Berca din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei

6. Aprobarea alocării sumei de 32.000 lei Clubului Sportiv Poliția Buzău pentru participarea la un program sportiv internațional

7. Modificarea poziției nr. 51 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău

8. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Județului Buzău a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, situate pe teritoriul județului Buzău

9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 203H, km 16+000 – 25+500, Buda – Al. Odobescu-limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău”

10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 203A, km 15+000 -22+000, Batogu-Murgeşti-Livada, judeţul Buzău”

11. Aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, 16+000-25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită județ Vrancea, Județul Buzău” și a Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia

12. Completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Buzău și a Planului de Acțiuni 2014-2020

13. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău și a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

14. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

15. Revocarea/validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

16. Modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.79/2018 pentru aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

SUPLIMENTAR:

17. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al festivalului ”Drăgaica IarmaFest” ediția 240, Buzău, 09-24.06.2018

II. INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Be the first to comment

Leave a Reply