Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară joi, 31 ianuarie 2018, ora 9:00

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău;

2. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău;

3. Aprobarea dării în administrarea Ministerului Justiției a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Buzău în vederea construirii noului sediu al Judecătoriei Buzău;

4. Însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău pentru anul 2018;

5. Aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe probleme de tineret aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 230/2017;

6. Înlocuirea reprezentantului desemnat al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societate „Domenii Prest Serv” SRL;

8. Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie – formă actualizată I;

9. Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Județene pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă – formă actualizată I;

10. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată I;

11. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;

12. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

13. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 327/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”;

14. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 328/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”;

15. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 329/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

16. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 330/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

17. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 331/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

18. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 332/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

19. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 2, modificat, Buzău, Gara CFR – Săpoca, strada Rotundă și traseul zona 111, Buzău Gara CRF – Zona industrială – Săpoca, strada Rotundă, în condițiile modificării programului de transport al asociației;

20. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 11, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești și traseul zona 117, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești.

RAPOARTE :

Be the first to comment

Leave a Reply