Proiect pilot implementat la nivelul județului Buzău

”Dragi buzoieni,
Clasele V-XII și cele din învățământul profesional din Județul Buzău vor fi dotate cu echipamente IT de înaltă performanță: tablete pentru elevi, laptopuri pentru toți profesorii, table inteligente în fiecare clasă, imprimante 3D, videoproiectoare și ecrane de protecție, precum și conectare wireless a școlilor.
Județul Buzău a fost declarat câștigător, de către Ministerul Educației Naționale, pentru a beneficia de implementarea proiectului pilot de informatizare completă a procesului educațional, ce va fi finanțat prin Programul Operațional Competitivitate.
Împreună cu Guvernul României și Ministerul Educației Naționale vom face toate eforturile ca acest proiect să fie unul de succes și să devină un exemplu de urmat și pentru celelalte județe”, a declarat președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu.

Ministerul Educației Naționale (MEN) își asumă prioritățile din domeniul E-educație, PI2.3/OS2.4/ Acţiunea 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – Secțiunea e-Educație.
Astfel, în conformitate cu Programul de guvernare și strategiile de dezvoltare a învățământului, MEN își propune prin intermediul unui proiect-pilot să realizeze informatizarea completă a procesului educațional dintr-un județ. Demersul presupune dotarea tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul respectiv cu echipamente IT de înaltă performanță, astfel încât să fie create premisele organizării unui proces educațional de calitate.
În acest sens, au fost identificate, la nivel național, 13 județe eligibile, cărora în luna august 2017 li s-a transmis o solicitare privind susținerea activităților proiectului și a sustenabilității acestuia. Șase consilii județene și-au exprimat sprijinul ferm pentru implementarea și sustenabilitatea proiectului.
În urma analizei condițiilor tehnice din documentația transmisă la minister, județul Buzău a fost desemnat județ-pilot. Prin urmare, în cadrul proiectului derulat de MEN se va realiza, începând cu primul trimestru al anului 2018, informatizarea claselor în care învață elevii din clasele V-XII, precum și a claselor din învățământul profesional. Procesul presupune dotarea (nelimitativ) cu următoarele echipamente:
1. Tablete pentru uzul elevilor (în fiecare clasă numărul de tablete va fi egal cu numărul băncilor pentru elevi). Tabletele vor fi utilizate exclusiv la școală.
2. Laptop-uri pentru toți profesorii din județ
3. Table inteligente (una pentru fiecare clasă)
4. Videoproiectoare și ecrane de proiecție (câte unul în fiecare clasă)
5. Conectare wireless pentru școli
Suplimentar, pentru învățământul profesional vor fi achiziționate imprimante 3D.
În vederea selectării județului-pilot, au fost luate în calcul, în faza preliminară, următoarele criterii: număr de elevi cuprins între 45.000-70.000, număr de profesori cuprins între 4.000-5.500 și asigurarea sustenabilității proiectului de către consiliul județean timp de 5 ani după finalizarea implementării.
BIROUL DE COMUNICARE

Be the first to comment

Leave a Reply