Ministerul Mediului solicită ROMSILVA deblocarea situației de pe piața lemnului

Ca urmare a numeroaselor semnale transmise de operatorii economici înscriși la licitațiile pentru valorificarea masei lemnoase, dar și în urma analizării rezultatelor primei licitaţii în acest sens, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a constatat faptul că aceste licitaţii nu au avut finalitatea aşteptată.

 

 Menționăm că licitațiile au fost organizate şi desfăşurate în baza Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2015, iar nivelul prețurilor de referință pe specii au fost aprobate prin decizia directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) ROMSILVA, din decembrie 2015. Atât analiza MMAP, cât și motivele invocate de operatorii economici privind eșecul licitațiilor desfășurate, arată că prețurile practicate de RNP Romsilva sunt ridicate. Pentru deblocarea activității economice în acest domeniu, dar și pentru asigurarea valorificării masei lemnoase în condiții concurențiale, MMAP a solicitat un nou punct de vedere al Consiliului Concurenței, cu privire la modul de stabilire al prețurilor de referință. Opinia autorității de concurență arată că ”Prevederile art. 20 alin. (4) din HG 924/2015 nu obligă administratorul fondului forestier proprietate publică la stabilirea nivelului de piață al prețurilor de referință (…) luând în considerare prețurile medii ponderate de adjudecare pentru masa lemnoasă care a făcut obiectul anului de producție 2015, așa cum reiese din referatul de aprobare al RNP Romsilva privind fundamentarea deciziei mai sus menționate”. În continuare, Consiliul Concurenței explică: ”(…) prețurile de referință trebuie stabilite în funcție de condițiile de piață”. Consiliul recomandă să se utilizeze ”ca preț de referință, prețul minim de adjudecare la ultimele licitații pe aceleași specii, grade de accesibilitate, sortimente și tehnologia de exploatare”. În urma întâlnirii pentru deblocarea acestei situații, organizată de MMAP în 29 decembrie 2015 și a consultărilor cu reprezentanții Consiliului Concurenței, MMAP a transmis, în data de 21 ianuarie, către RNP Romsilva, o solicitare care conține punctele de vedere rezultate, în vederea normalizării activității economice în acest domeniu. 

 

Be the first to comment

Leave a Reply