Proiect de eficientizare energetică la Consiliul Județean Buzău

Se doreste eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în Mun. Buzău, b-dul N. Bălcescu, nr.48. Se urmareste implementarea solutiilor de interventii care sa duca la obtinerea de economii de energie, atingerea parametrilor de confort termic impusi si alegerea unor masuri ale caror costuri de investitie se recupereaza prin economii la factura energetica.

1.Terasamente și amenajări exterioare-decopertare alei betonate, lucr. de hidroizolare și termoizolare elevații,refacere amplasament – 1m în jurul clădirii eficientizate.

2.Structura/rezistenta: Se repară fisuri din pereți, tencuieli pereți fisurați-tencuială armată cu fibră de sticlă, Realiz. buiandrugi din beton armat in zona golurilor de zidărie create. Placa inf. va fi realizată din beton armat C20/25. Se va realiza atic din zidărie de cărămidă ancorat în struct.de resist. existentă cu ancore chim. Conform expertizei tehnice,se vor reliza lucrări de desființare a Corpului C7 – magazie si a Corpului C8 – Magazie.

3.Soluţiile de reabilitare termica anvelopa:

a) faţadă partea opacă. Fațada ventilata, finisată uniform cu placaj de cărămidă aparentă peste strat suport. Pe conturul clădirii se va aplica strat termoizolant,apoi se vor monta plăcuțele din cărămidă aparentă Farogranit. La partea inferioară, se va monta profil de soclu cu picurător și tablă perforată .Peretele de nord aflat la calcan, va fi efic. energetic pe interior clădire-desfacere tencuieli interioare, curățare, periere, aspirare,apoi refacere-se va gletui, șlefui și vopsi cu 3 straturi de vopsea lavabilă rezistentă la umidtate.

b) faţadă parte vitrată:micșorarea/mărirea goluri de tâmplărie unde este cazul.Tâmplării exter.-ferestre și uși realizate din tâmplărie de aluminiu, performanță fonic și termic.Ușile exter. sunt metalice de diverse culori. Tamplaria propusa-profil de aluminiu culoare gri-verzui, tratate anticoriziv si geam termofonoizolant . Glaf exter.cu pantă de scurgere din tablă.

c) placă peste sol-in zona mediană și nordică-se va desfiinta placa existenta. După decopertare-compactare mecanizată si montare rețele sanitare inter, montare strat balast compactat din pietriș. Se va monta un strat de termoizolatie peste sol,dupa care se va turna placa din beton armat, elicopeterizată și sclivisită. În zona sudică a corpului de clădire, după desfacere șape suport și refaceare, se va aplica un strat de finisaj din microciment rezistent la trafic intens.

d) anvelopa – planşeu peste ultimul nivel:(acoperiş reabilitat):decopertare membrane bituminoase și elemente conexe. După lucrări de desfacere și pregătire, se aplica amorsa de protecție apoi se monteaza folia bariera de vapori. Peste chesoane se propune montare căpriori din lemn, ancorați cu șuruburi de supraf. înclinate. Zona sudică- capriorii se vor monta și poziționa în pantă – apele pluviale sa fie colectate în spatele aticului ascuns. Peste folia bariera de vapori se pune strat termoizolant din vată minerală bazaltică 15 cm. Peste vata minerală -folia anticondens,apoi se aplica șipcile la dist 30 cm, iar la final se poziționeaza învelitoarea din tablă fălţuită.

4.Recompartimentări și finisaje interioare-se împart zone: Zona birouri, Zona holuri, casa de scară închisă și coridoare acces,Zona sală de ședințe, Zona grupuri sanitare femei/bărbați,Zona grup sanitar–persoane cu dizabilități,Zona bucătarie și încăperi conexe, Zona sală cu mese, Zona centrală termică, cameră IT, și cameră tablou electric.Soluţii tehnice de bază structura.

            In in zona mediana din interiorul cladirii, pentru a suplimenta spatiile pentru birouri, se va realiza un etaj intermediar pe structură metalică, alcatuită din stâlpi și grinzi, cu fundații independente.

5.Instalatii sanitare: Alimentarea cu apa rece de la branşament -la reţeaua din incintă. Alimentarea cu apă caldă menajeră – panouri solare si un boiler cu dublă serpentină sau pompe de căldură și centralele murale. Se vor monta lavoare, WC din portelan, spălătoare din inox cu baterii profesionale cu monocomandă,separator de grăsimi-bucatarie. Apele uzate menajere vor fi colectate și evacuate prin curgere liberă in căminele de canalizare.

6.INSTALAŢII HVAC:

Instalaţii de încălzire și climatizare- pompe de căldură aer-apă  iar în sezonul rece -prin compensare centrale murale în condensație; Incălzirea și climatizarea spațiilor prin vetiloconvectoare și radiatoare tip panou din oțel. Se va realiza controlul termic și climatic prin intermediul termostatelor de ambient.

Instalaţii de ventilație/exhaustaure bucătărie- Ventilatia se face în depresiune-hote aspirante și centrala de ventilație cu recuperare de căldură cu filtre pentru reținere particule de compuși arși

Instalaţii de ventilație, climatizare sală de mese -o unitate interioară tip CTA, integrată în sistemul de ventilație, cu recuperare de căldură.

 Instalaţii de preparare apă caldă menajeră- Panouri solare și un boiler cu dublă serpentină. Suplimentar, in caz de nevoie-circuit de la pompele de căldură și de la centralele murale.

7.INSTALAŢII AUTOMATIZARE ŞI MANAGEMENT ENERGETIC BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (B.M.S.) Se vor realiza: economii de energie, puteri instalate mai reduce= costuri mai mici ale utilajelor; mărirea duratei de viaţă a echipamentelor ce deservesc clădirea; atingerea unor parametrii de confort apropiaţi activităţilor specifici

8.REŢELE EXTERIOARE DIN INCINTA IMOBILULUI

Alimentarea cu apă potabilă record. la reţeaua exterioară de apă potabilă orăşenească Reţeaua de canalizare exterioară, Canalizare pluvială cu hidrocarburi, Alimentarea cu gaze naturale

9.INSTALAŢII ENERGIE REGENERABILĂ -Unități de climatizare de tip ventiloconvector, pompe de căldură de tip aer-apă, panouri solare, centrale termice, pompe de distribuție, vase tampon, pompe de circulaţie.

10.INSTALAŢII ELECTRICE CURENŢI TARI

Inst. alim. cu en. electrică; IE de iluminat; IE de prize; IE de forță; IE de iluminat de securitate; IE ptr. protecția contra tensiunilor accidentale de atingere;Inst. de protecţie împotr. electrocutării prin legare la pământ; Inst.de prot. contra tens. atmosferice; instalații de curenți slabi; măsuri de securitate a muncii și de apărare împotriva incendiilor.

11.INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI SLABI : Sist. de detecție și alarmare antiefracție,Sist. de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu;Sist.de control acces;Inst.de supraveghere video;Inst.de date;Inst.de telefonizare

Situatia existenta

Categoria cladirii -cladire administrative

Functiunea cladirii-Birouri

Zona climatica in care este amplasata cladirea: II

Regimul de inaltime P+1E

Anul construirii/darii in folosinta 1972

Regimul de ocupare este discontinuu(8h din 24, 5 zile din7)

Sconstruita=632,00  Sdesfasurata 749,mp

Situatia propusa

S construita la sol 653,73 mp, S desfasurata 1084,92mp, S utila 852,39mp,