105 ani de la înființarea Armatei a 2-a

105 ani de la înființarea Armatei a 2-a

Aniversarea, la 18 august 2021, a 105 ani de la înființarea Armatei a 2-a, azi Divizia 2 Infanterie „Getica”, ne oferă deosebita plăcere de a vă invita, să participaţi la activităţile dedicate acestui eveniment deosebit din viaţa noastră.

Cu această ocazie, Divizia 2 Infanterie „Getica”, continuatoarea tradiţiilor de luptă ale Armatei a 2-a române dorește să prezinte pe meleaguri buzoiene o frumoasă lecție de istorie la împlinirea a 105 ani de la constituirea, în august 1916, a marilor unităţi ale armatei române şi intrarea României în Marele Război pentru împlinirea idealului naţional.

În cadrul activităților veți descoperi drumul prin istoria contemporană a Armatei a 2-a române, înfiinţată la 18 august 1916, la intrarea în război a României de partea Antantei, unde ostaşul român nu a precupeţit nici un moment să plece la luptă, să apere integritatea şi suveranitatea României.

Activitățile vor cuprinde:

  • 2 august, ora 10.30 – SimpozionDe la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorie, la Cimitirul Eroilor Siriu:

10.30 – 10.45 – Deschiderea oficială în cadrul căreia vor susține prelegeri comandantul Diviziei 2  Infanterie „Getica”, general-maior Dragoș-Dumitru Iacob, Primarul comunei Siriu, Constantin Dragoș Voicu, Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, Prefectul Județului Buzău, Silviu Iordache;

10.45 –  11.00 – Colonel (r.) dr. Mircea Tănase: Armata a 2-a în perioada 1916-1945;

11.00 –  11.15 – Colonel (r.) dr. Ion Giurcă: Armata a 2-a în acțiunile și luptele de pe Valea Buzăului;

11.30 – 11.45  –  Colonel (r.) dr. Mihai Goia: Armata a 2-a în perioada 1960-2010;

11.45 – 12.00   – General-maior Dragoș-Dumitru Iacob: Divizia 2 Infanterie „Getica” în perioada 2010-2021;

12.00 – 12.15 – Concert susținut de muzica militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica”;

  • 2 august, ora 12.15 – Ceremonie militară și religioasă, cu depuneri de coroane de flori, la Cimitirul Eroilor Siriu;
  • 3 august ora 10.00, la Muzeul Judeţean Buzău, va avea loc vernisajul expoziţiei de exponate militare, aparținând Muzeului Național Militar „Regele Ferdinand I”;
  • 14 august, ora 10.00, în Parcul Crâng din Buzău și ora 18.30, la Amfiteatrul din Parcul Tineretului din Buzău, vor avea loc concerte de promenadă susţinute de către muzica militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica”;
  • 15 august, ora 10.00, în Parcul Alexandru Marghiloman din Buzău, va avea loc un concert de promenadă susţinut de către muzica militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica”;
  • 16 august, ora 10.00 – SimpozionDe la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 105 ani de istorie, la Teatrul George Ciprian din municipiul Buzău:

10.00 – 10.15 – Deschiderea oficială în cadrul căreia vor susține prelegeri comandantul Diviziei 2  Infanterie „Getica”, general-maior Dragoș-Dumitru Iacob, Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, Prefectul Județului Buzău, Silviu Iordache;

10.15 – 10.30  – Colonel (r.) dr. Mircea Tănase: Armata a 2-a în perioada 1916-1945;

10.45 – 11.00  – Colonel (r.) dr. Ion Giurcă: Armata a 2-a în acțiunile și luptele de pe Valea Buzăului;

11.15 – 11.30  –  Colonel (r.) dr. Mihai Goia: Armata a 2-a în perioada 1960-2010;

11.30 – 11.45   – General-maior Dragoș-Dumitru Iacob: Divizia 2 Infanterie „Getica” în perioada 2010-2021;

11.45 -12.00 – Vizionarea filmului reprezentativ – Armata a 2-a / Divizia 2 Infanterie „Getica” – Calea Învingătorilor.

  • 17 august, ora 18.30, în Piaţa Dacia, va avea loc lansarea Imnului Diviziei 2 Infanterie „Getica” și parada muzicilor militare din Garnizoanele Buzău, Focșani și Brăila care vor susține concerte de gală;
  • 18 august, pe Calea Eroilor din Buzău, va avea loc o Ceremonie militară și religioasă.

Evenimentul va fi un prilej de promovare a simbolurilor şi al tradiţiilor militare, cu o înaltă încărcătură emoţională, iar nobilul gest de a fi alături de noi la această aniversare va constitui o mare bucurie.

Vă rog să primiţi expresia înaltei noastre consideraţii.

***

     Ordinul nr.40 al Marelui Cartier General, din 15 august 1916 constituie actul de naştere al Armatei a 2-a. Acesta prevedea ca începând cu  ziua de 18 august 1916 toate trupele şi serviciile prevăzute prin lucrările „Ipotezei Z” să treacă sub ordinele superioare ale Comandamentului Armatei a 2-a, al cărei cartier general se va găsi instalat, până la terminarea mobilizării, în localul Şcolii de artilerie şi geniu din Bucureşti.

Compunerea de început a Armatei a 2-a însemna Corpurile 2 şi 3 Armată şi Brigada 3 Călăraşi, care întruneau un total de 78 batalioane de infanterie, 12 escadroane de cavalerie şi 71 baterii de artilerie. Prin acelaşi Înalt Decret No 2784 din 14/VIII/1916”, la comanda sa a fost numit  generalul de divizie Alexandru  Averescu (14.08-26.08.1916; 26.09.1916-30.01.1918), cel care avea să se acopere de glorie în luptele de la Mărăşti din vara anului 1916, iar nu peste mult timp va deveni una dintre cele mai populare figuri politice din România.

În august 1916, Armata a 2-a a fost dispusă central în dispozitivul strategic al frontului românesc de pe Carpaţi, participând iniţial la operaţia de acoperire şi apoi, în lunile august-septembrie 1916, la ofensiva din Ardeal, traversând cele trei etape ale acestei prime operaţii.

La jumătatea lunii septembrie 1916, după ce trupele sale atinseseră şi trecuseră la consolidarea aliniamentului Odorheiul Secuiesc, Paloş, Dăişoara, Ticuşu Nou, Noul Român, Cârtişoara, Avrig, ofensiva Armatei a 2-a în Ardeal  s-a încheiat. Prin aducerea pe acest front a Armatei a 9-a germane raportul de forţe a devenit nefavorabil pentru partea română, ceea ce a impus pentru lunile  următoare trecerea la apărare pe întregul aliniament.

La jumătatea lunii septembrie 1916, după ce trupele sale atinseseră şi trecuseră la consolidarea aliniamentului Odorheiul Secuiesc, Paloş, Dăişoara, Ticuşu Nou, Noul Român, Cârtişoara, Avrig, ofensiva Armatei a 2-a în Ardeal s-a încheiat.

În perioada ianuarie-iunie 1917 a avut loc reorganizarea armatei române, operaţie la care a concurat şi Misiunea Militară Franceză, condusă de generalul H. M. Berthelot. Au fost refăcute armatele 1 şi 2, cu un total de 15 divizii de infanterie, 2 de cavalerie, 4 regimente de artilerie grea şi 12 escadrile de aviaţie. Armata a 2-a trecut la refacerea potenţialului militar şi moral al forţelor  concomitent cu menţinerea în dispozitivul de apărare din zona Vrancei a majorităţii marilor sale unităţi şi unităţilor din compunere. Efectivele sale se ridicau la 8 generali, 2648 ofiţeri, 123228 trupă (din care 73675 combatanţi, 42476 necombatanţi şi 7077 disponibili).

La 13 ianuarie 1917, Armata a 2-a avea dispuse marile unităţi astfel: Grupul „Grigorescu” (Divizia 15 Infanterie şi Brigada 7 Mixtă) pe aliniamentul Mânăstirea Caşin, vârful Momâia, grupul rus „Mannerheim” (3 divizii, din care una română) între Momâia şi Şerbeşti şi Grupul „Râmnic” între Şerbeşti şi Oleşeşti, iar în rezervă Divizia 7 Infanterie. Între 13-18 februarie 1917, Armata a 2-a a executat prima sa ofensivă din Moldova, reuşind să respingă inamicul în sectorul Mărăşti şi să stabilizeze frontul pe aliniamentul Şuţiţa, Putna şi Siret.

După cum spune Constantin Kiriţescu, „Armata a 2-a, rămasă pe front în Munţii Oituzului şi ai Vrancei, îşi căuta o linie pe care să îşi fixeze frontul, în luptă atât cu duşmanul pe care-l avea în faţă, cât şi cu asprimea unei ierni grozave. […] Ea va sta în tranşee şase luni de zile, păstrând cu sfinţenie postul de santinelă la porţile Moldovei refugiului, refacerii şi revanşei.”

După şase luni de aşteptare pe poziţii, Armata a 2-a română a fost angajată în marea bătălie de la Mărăşti, între 9 şi 14 iulie 1917. „Rareori o armată s-a găsit într-o înălţare sufletească mai mare ca Armata a 2-a română în preajma bătăliei de la Mărăşti”, avea să scrie mai târziu Constantin Kiriţescu.  La rândul său, generalul Averescu avea să consemneze, în Notiţele sale: „9 VII. În fine, ziua mult aşteptată începe. Zi mare, căci este în joc reputaţiunea armatei, sau cel puţin a valoarei soldatului nostru.[…]  Am însă ferma încredere în succesul trupelor noastre pe frontul armatei mele. Sunt convins că acţiunea care începe azi va fi pentru soldatul nostru un titlu de glorie şi pentru ţară de mândrie. Ne măsurăm, în condiţiuni aproape egale, cu cei mai buni soldaţi din lume. Sunt convins că vom învinge.”

Bilanţul acestei bătălii a fost strălucit. Frontul inamic a fost străpuns pe o lungime de 30 km şi împins pe o adâncime de 20 km, 30 localităţi fiind recucerite de forţele române. În nouă zile de luptă, Armata a 2-a a făcut prizonieri un număr de 23 ofiţeri şi 2746 soldaţi inamici, a capturat 40 de tunuri, 30 de mortiere de tranşee, 22 mitraliere şi mult alt material de război. Cu toate acestea, succesul strategic nu a putut fi exploatat. Parte componentă a imensului front rusesc, armata română a trebuit să-şi oprească ofensiva, datorită gravei defecţiuni a armatei ruse, confruntată cu valul revoluţionar care i-a determinat pe soldaţii acesteia să nu mai lupte. 

La 105 ani de la înfiinţarea Armatei a 2-a, continuatoarea tradiţiilor istorice ale acesteia şi ale Comandamentului 2 Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”, Divizia 2 Infanterie „Getica” se prezintă ca o structură militară puternică şi complexă, de maximă importanţă în cadrul Armatei României, având mari responsabilităţi în sistemul de apărare al ţării, în măsură să-şi ducă la îndeplinire importantele misiuni încredinţate pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului român.

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE