Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 11 MAI 2021, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 115/07.05.2021 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 11 MAI 2021, ora 10:00.

Ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre nr. 90 pentru aprobarea aderării Județului Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”.