S-a aflat cauza poluării

”În perioada 13-15 aprilie 2021 au fost continuate verificările, de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzău și de reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Buzău -Ialomița, pe cursurile de apă Călmățui și Negreasca, cât și la agentul economic în vederea identificării sursei care a condus la aspectul albicios al apei pe cele două cursuri de apă. Din comunicarea făcută de reprezentații Administrației Bazinale de Apă Buzău – Ialomița cu privire la rezultatul probelor de apă uzată prelevată de la agentul economic, reiese faptul că nu s-au constatat depășiri a indicatorilor de calitate ai apei, aceștia încadrându-se în limitele autorizației de gospodărire a apelor. Totuși, au consemnat pe cursul de apă Călmățui, Negreasca și pe canalul de desecare, depășiri a indicatorilor de calitate ai apei – substanțe organice, detergenți, amoniu, sulfați, cloruri și fosfați. Cu privire la aceste depășiri, cât și a aspectului de precipitat albicios al apei, specialiștii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, pe baza buletinelor de analiză, a rezultatelor interpretărilor cât și a legăturilor de cauzalitate dintre depășiri și aspectul albicios al apei, vor stabili cauza cu exactitate conform atribuțiilor conferite de lege și vor lua măsurile în consecință pentru a corecta și preîntâmpina apariția în viitor a unor asemenea incidente, în calitate de administrator a cursurilor de apă. Comunicarea publică privind stabilirea cauzei cât și a măsurilor luate conform prevederilor legale o va face instituția Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița. Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Buzău va verifica în continuare modalitatea de epurare a apelor uzate ale agentului economic cât și cele două cursuri de apă în vederea identificării deversărilor necontrolate a apelor din vidanje provenite de la persoane fizice și/sau persoane juridice”, anunță Garda de Mediu Buzău.