Prin Dispoziția nr.33/05 februarie 2021 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 11 februarie 2021, ora 10:00

 Prin Dispoziția nr.33/05 februarie 2021  Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară în data de 11 februarie 2021, ora 10:00.

Ordinea de zi a ședinței:

Proiect de hotărâre nr. 24/05.02.2021 pentru stabilirea votului și a modalității de votare a  Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară și ședința extraordinară din data de 25.02.2021

Proiect de hotărâre nr. 25/05.02.2021 privind revocarea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău și numirea unui administrator provizoriu