Prin Dispoziția nr.217 din 18.08.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință extraordinară de îndată în data de 20.08.2020, ora 10:00

Prin Dispoziția nr.217 din 18.08.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință extraordinară de îndată în data de 20.08.2020, ora  10:00

Ordinea de zi a ședinței:

Proiect de hotărâre nr.153/18.08.2020 pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr.152/18.08.2020 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr.151/18.08.2020 pentru rectificarea a VII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr.150/18.08.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019– formă actualizată 4