Primaria Buzau: ANUNT PUBLIC!

 A N U N Ț   P U B L I C

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 20 IULIE 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
  • Hotărârea nr. 165/20.07.2020 privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020;
  • Hotărârea nr. 166/20.07.2020 pentru aprobarea Strategiei pentru tranziția la economia circulară în municipiul Buzău 2020-2030;
  • Hotărârea nr. 167/20.07.2020 privind completarea Anexei nr. 4 la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;
  • Hotărârea nr. 168/20.07.2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma