ANUNȚ PUBLIC

  În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna noiembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • “Accesul gratuit la competitii sportive pentru copiii până la vârsta de 16 ani”.

Persoanele fiziceşi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ulautorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 25 noiembrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma