Expediție comună a statelor riverane de supraveghere a fluviului Dunărea – JDS4 2019, România

Ministerul Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională ”Apele Române”  (ANAR) sunt instituțiile responsabile cu desfășurarea, pe teritoriul României, a Expediției Științifice Comune de Supraveghere a fluviului Dunărea – JDS4, acțiune organizată sub coordonarea Convenției Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR). Prin experții lor, cele două instituții din țară prelevează probele și pun la dispoziție echipamentele necesare derulării acestei expediții.

Obiectivul cheie al celei de-a 4-a Expediții Comune de Supraveghere a fluviului Dunărea este acela de a colecta date relevante privind calitatea indicatorilor fizico-chimici și biologici ai fluviului Dunărea. 

Expediția își propune să realizeze o acțiune de monitoring investigativ precum și activități de cercetare referitoare la starea ecologică și chimică a apei, sedimentelor, suspensiilor și biotei prin analiza indicatorilor biologici, chimici, fizico-chimici, hidromorfologici și microbiologici pe toată lungimea fluviului Dunărea.

În acest context, în perioada 27 iunie – 20 iulie 2019 s-au desfășurat principalele activități ale Expediției Comune de Supraveghere a fluviului Dunărea (Joint Danube Survey 4 – JDS4). Acest demers reprezintă unul din cele mai cuprinzătoare proiecte de monitorizare investigativă a unui curs de apă de suprafață derulat în lume, în prezent.

În perioada 08.07.2019 – 20.07.2019, echipele formate din specialiștii A.N. Apele Române și ai Administrațiilor Bazinale de Apă au prelevat cea mai mare parte a probelor de biologie și parte din probele de chimie din cele 8 secțiuni de monitorizare desemnate pe tronsonul românesc al Dunării – Baziaș, Gruia, Pristol, Giurgiu, Chiciu, Giurgiulești, Reni și Vâlkov. Astfel, au fost prelevate probe de fitoplancton, fitobentos, macronevertebrate acvatice, macrofite acvatice, ihtiofaună (atât pentru analiza din punct de  vedere al stării ecologice cât și probe de biotă pentru analiza micropoluanților organici), probe de apă, sedimente și organisme pentru analizele de ADN și probe de apă pentru analiza indicatorilor fizico- chimici generali.

La finalul lui 2019, în luna noiembrie, prin coordonatorii naționali, vor fi centralizate și raportate rezultatele analizelor efectuate în cadrul laboratoarelor A.N. Apele Române.

În toate cele 8 secțiuni, specialiștii ANAR și A.B.A au realizat și măsurătorile specifice de hidrologie, suport al elementelor biologice.

De asemenea, pe parcursul desfășurării expediției au fost prezente pe teritoriul României și câteva echipe internaționale care au prelevat probe de microbiologie și probe pentru analizele chimice.

În aplicația în care sunt încărcate în timp real toate eșantioanele prelevate în expediție, echipa națională a României a încărcat, până în prezent, un număr de 105 probe, acestea urmând a fi completate cu probele de fitoplancton ce vor fi prelevate, în cele 8 secțiuni, și în lunile august și septembrie.

Tot în cadrul expediției JDS4 s-au derulat și activitățile de prelevare pentru analiza microplasticelor (în data de 25.06.2019) și prelevare de probe de apă subterană (în data de 10.07.2019), la Giurgiu.

Principalele rezultate așteptate a fi obținute în urma desfășurării expediției JDS4 sunt:

– Obținerea unei platforme independente de date și informații la nivelul bazinului hidrografic al Dunării în vederea îmbunătățirii practicilor de monitoring privind apa de suprafață,

– Testarea și compararea metodologiilor naționale de analiză și evaluare pentru elementele de calitate biologice și hidromorfologice în vederea armonizării lor ulterioare,

– O platformă interactivă cuprinzând informații tehnice pentru prelevarea și evaluarea elementelor biologice de calitate,

Suplimentar față de cele de mai sus, în expediția JDS4 sunt monitorizate 3 problematici speciale cu sprijinul experților internaționali, respectiv:

– Aplicarea metodelor pe bază de efect/screening non-țintă (analize chimice),

– Testarea ADN-ului de mediu – o metodă utilizată pentru a detecta ADN-ul eliberat de  un organism în mediu (în acest caz, în Dunăre),

– Monitorizarea microplasticelor (este de așteptat ca urmare expediției să se definească o primă evaluare a prezenței microplasticelor la nivelul Dunării).

Informații suplimentare:

A.N. Apele Române, instituție în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, este instituția care asigură buna derulare a tuturor activităților specifice, fiind responsabilă, la nivel național, de buna desfășurare a expediției JDS4. Echipele formate din specialiștii A.N. Apele Române și ai Administrațiilor Bazinale de Apă prelevaza și analizează cea mai mare parte a probelor de biologie și parte din probele de chimie din cele 8 secțiuni de monitorizare desemnate pe tronsonul românesc al Dunării.

Datele produse de toate echipele naționale vor fi colectate într-o bază comună, la nivelul ICPDR, fiind stabilită și codificarea unică a secțiunilor și probelor pentru toate elementele investigate.

O noutate în această expediție o reprezintă și utilizarea de către experții care vor efectua prelevările de probe a unei aplicații speciale, ODK (Open Data Kit) care transmite în timp real datele privind coordonatele geografice ale secțiunii de prelevare (inclusiv o fotografie a acesteia), precum și alte date și informații necesare descrierii complete a secțiunii de prelevare și a condițiilor existente la momentul prelevării.