ANAR va executa o subtraversare a digului Borcea pentru punerea în siguranță a unui cartier al comunei Borcea

ADirectorul generalal Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, l-a însoțit,joi, pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, într-o  vizită de lucru în județul Călărași. Dincadrul delegației au mai făcut parte directorul Administrației Bazinale de ApăBuzău-Ialomița (ABA), Marilena Stoian, directorul UMPProiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, Naiana Milea, inspectorîn cadrul Corpului de control al ANAR, Marius Hoffman și directorul SGACălărași, Viorel Roman.

Suma totală ainvestițiilor derulate de Administrația Națională „Apele Române” în acestjudeț, în 2019, este de 1,9 milioane de lei.

În prima parte azilei, în localitatea Borcea, directorul ABA Buzău-Ialomița a prezentat în fațaministrului Apelor și Pădurilor, a primarului Aniel Nedelcu-Pațurcă și acâtorva zeci de cetățeni, proiectul care va fi derulat pe raza localității,acesta  reprezentând o subtraversare adigului Borcea. Investiția este în valoare de 428.000 de lei cu TVA (din surseproprii ANAR) și are rolul de a pune în siguranță peste 100 de gospodării, careau fost inundate în anii anteriori și care se află într-un potențial risc deinundare în urma unor acumulări însemnate de apă pluvială, pe un islaz situatla marginea localității. Lucrările vor începe și vor fi finalizate în acest an.

Totodată, ministrulIoan Deneș, precum și directorul ABA Buzău-Ialomița, MarilenaStoian, au anunțat și o investiție de mare importanță care se va derula încadrul Programului Operațional Insfrastrucutră Mare (POIM). Aceasta este „Punereaîn siguranță a liniei de apărare de la Dunăre pe sectorul identificat cu risctehnic semnificativ: BORCEA DE SUS – BORCEA DE JOS”; va fi implementat înjudețele Călăraşi şi Ialomiţa, iar valoarea totală estimată este de 48,2milioane de euro, cu TVA. În judeţul Călăraşi se va realiza lucrarea deprotecție a malului drept, pe braţul Borcea, în zona kilometrului 48-49+500, peraza comunei Borcea (zona Baital). În această zonă sunt necesare lucrări deapărări de mal pe o lungime de circa 1.800 ml. Valoarea estimată pentrurealizarea acestor lucrări este de peste 15 milioane de euro. Obiectivulproiectului constă în reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației, abunurilor materiale și a obiectivelor social-economice cauzate de fenomenelenaturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, înprincipal de inundații, prin implementarea unor măsuri structurale șinonstructurale în cele mai vulnerabile zone din bazinul hidrografic alfluviului Dunărea.

Directorul generalal ANAR, Victor Sandu, l-a asigurat pe ministrul Ioan Deneș că va monitorizapermanent derularea în condiții optime a proiectelor de investiții pe ape dinjudețul Călărași, având în vedere că prin implementarea  soluțiilor propuse în cadrul proiectelor vafi diminuat/eliminat riscul la inundații, principalul beneficiar fiindpopulația din zonele vulnerabile.