MV Petrom a lansat pe 2 aprilie a doua ediție „RO SMART în Țara lui Andrei”

  • 500.000 euro finanțări pentru proiecte SMART pot fi obținute în cadrul  competiției naționale de proiecte „RO SMART în Țara lui Andrei”, proiect  inițiat de OMV Petrom.
  • În perioada 02 aprilie- 27 mai 2019 inițiatorii pot înscrie proiecte în competiție, pe www.taraluiandrei.ro.
  • În competiția ”RO SMART din Țara lui Andrei” pot înscrie proiecte instituțiile publice, organizațiile  neguvernamentale sau persoanele fizice în parteneriat cu aceste entități.
  • Domeniile eligibile sunt: educație, sănătate, mediul înconjurător, transport și infrastructură.

OMV Petrom lansează a douaediție a competiției ”RO SMART în Țara lui Andrei” prin care se pot obținefinanțări de până la 45.000 de euro pe proiect, valoarea totală a premiilor dincadrul competiției fiind de 500.000 de euro. În cadrul competiției pot fiînscrise proiecte bazate pe tehnologie și digitalizare care pot îmbunătăți condițiilede viață ale românilor.

Perioada de înscriere a proiectelor SMART esteîntre  02 aprilie – 27 mai 2019, ora 13:00.

Se pot înscrie instituțiile publice,organizațiile neguvernamentale, precum și persoane fizice în parteneriat cuinstituțiile menționate. Înscrierea se realizează exclusiv online, pe site-ul www.taraluiandrei.ro. OMV Petromoferă granturi totale de 500.000  deeuro, urmând ca proiectele câștigătoare să primească finanțări și mentorat dinpartea angajaților OMV Petrom pentru implementarea proiectelor.

„În prima ediție am finanțat proiecte RO SMART, care au dovedit că printehnologie calitatea vieții unei comunități se poate îmbunătăți, iar anulacesta continuăm tradiția. Așteptăm proiecte care fac diferența prin tehnologieși digitalizare în transformarea comunităților de azi în comunitățileviitorului pentru că ne dorim o țară mai bună în fiecare zi”, a declarat Mona Nicolici, Manager Departament Sustenabilitate, OMVPetrom.

Descrierea domeniilor competiției:

EducațieSMART. Se pot trimite proiecte care prin tehnologie și digitalizare permitdigitalizarea curriculei, conectarea mai ușoară între elevi-profesori-părințisau utilizarea platformelor/ aplicațiilor educaționale, dar și alte proiectedin domeniu.

SănătateSMART. Se pot trimite proiecte care prin tehnologie și digitalizare permitdigitalizarea proceselor/ procedurilor medicale, creșterea calității asistențeimedicale, metode inovatoare de monitorizare, diagnosticare și tratament, dar șialte proiecte din domeniu.

Mediu SMART.Se pot trimite proiecte careprin tehnologie și digitalizare permit: eficientizareaconsumului de resurse, sisteme de colectare selectivă și reciclare careutilizează tehnologia și soluții digitalizate, controlul plantaților în moddigital, dar și alte proiecte din domeniu.

TransportSMART. Se pot trimite proiecte careprin tehnologie și digitalizare permit controlulși optimizarea traficului, gestionarea locurilor de parcare sau de transportpublic electric, dar și alte proiecte din domeniu.

InfrastructurăSMART. Se pot trimite proiecte care prin tehnologie și digitalizare permit,îmbunătățirea sistemelor de siguranță, inclusiv alertare publică, reducereabirocrației, sisteme de automatizare a utilităților publice propuse deadministrații locale de stat, dar și alte proiecte din domeniu.

Implementareaobiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite

OMV Petrom este una din primele companii dinRomânia semnatară a UN Global Compact, încă din 2013. Obiectivele de dezvoltaredurabilă (ODD) ale Națiunilor Unite constituie agenda convenită la nivel globalde toate statele pentru dezvoltarea durabilă și adresează domenii precum:educația, schimbările climatice, reducerea săraciei. ODD-urile au fostadoptate, inclusiv de  România, ca unmodel de dezvoltare durabilă până în 2030

Competiția RO SMART este în linie cu obiectiveleprivind calitatea educației, sănătatea și dezvoltarea unor orașe și comunitățisustenabile.

ODD 11    Orașe și comunități durabile

ODD 4       Educație de calitate

ODD 3       Sănătate și bunăstare

Investiția în educație, sănătate, mediu,  în  comunități SMART,  este un mod de a sprijini prin inovație șitehnologie îmbunătățirea calității vieții, de a contribui la un proces dinamicde transformare a comunităților, de a răspunde mai repede și mai bineprovocărilor. 

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este ceamai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală deţiţei şi gaze de 58,3 milioane bep în 2018. Grupul are o capacitate de rafinarede 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţăde 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupuleste prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 794 benzinării,la sfârșitul lui 2018, sub două branduri, OMV și Petrom.

OMVAktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate dinAustria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin MinisterulEnergiei, deţine 20,64% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine9,9985%, iar 18,35% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti și laBursa de Valori Londra.

OMV Petrom este celmai mare contribuabil la bugetul de stat, cu 27,8 miliarde de euro plătiți subformă de taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2018.

Din 2007, OMV Petroma integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţiicorporatiste. În perioada 2007-2018, compania a alocat aproximativ 52,5milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se peprotecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală.

Pentru informații suplimentare:

Web:    https://www.omvpetrom.com

Social:  http://www.facebook.com/PetromRo

http://www.youtube.com/PetromRomania
http://www.linkedin.com/company/petrom/
http://www.instagram.com/omvpetrom/