Romsilva propune un program de regenerare a pădurilor pe 12.615 hectare, în 2019

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, și-a propus pentru anul 2019, în cadrul Programul Național de Împăduriri, regenerarea pădurilor pe 12.615 hectare, din care 7.935 hectare sunt regenerări naturale și 4.680 hectare sunt regenerări artificiale.

Regenerarea pădurilor este una dintre activitățile prioritare ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prin care se urmărește asigurarea integrității și permanenței pădurilor, pentru ca acestea să-și exercite cu continuitate funcțiile de protecție și de producție.

Pe lângă lucrările de regenerare a pădurilor, naturale și artificiale, care se vor executa în 2019, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va efectua lucrări de completare a plantațiilor înființate în anii anteriori și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de diverși factori climaterici (secetă, incendii etc.). 

Pentru lucrările de împăduriri programate în 2019 sunt necesari 27 de milioane de puieți forestieri.

În ultimii cinci ani, în pădurile proprietatea publică a statului, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 79.601 de hectare, din care 49.387de hectare prin regenerări naturale și 30.214 de hectare prin regenerari artificiale (împăduriri), pentru care s-au folosit 171 milioane de puieți forestieri.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva utilizează, pentru activitatea de regenerare a pădurilor proprietate publică a statului, puieți proveniți din pepinierele silvice proprii, unde se produc anual aproximativ 50 de milioane de puieți forestieri din 60 de specii, în 9 pepiniere centrale și circa 600 de pepiniere aparținând subunităților RNP.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3.13 milioane hectare păduri proprietate publică a statului, ceea ce înseamnă 48% din totalitatea suprafeței cu păduri de la nivel național. Diferența de 52% o reprezintă suprafețele care aparțin proprietarilor privați. Pădurile administrate de Romsilva dețin certificarea managementului forestier la standarde internaționale.