30 de proiecte propuse de Ministerul Apelor și Pădurilor pentru finanțare prin POIM (2014-2020)

Ministrul apelor și pădurilor, IoanDeneș, a participat miercuri, împreună cu ministrul fondurilor europene, RovanaPlumb, la cea de-a opta reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru ProgramulOperațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. În acest context, ministrulIoan Deneș a prezentat participanților aspecte privind dezvoltarea șiimplementarea investițiilor din domeniile ape și păduri.

În cadrul întâlnirii au fost discutateaspecte privind modalitatea prin care vor fi atinse obiectivele asumate prindocumentele strategice aferente acestui sector.

Spuneam la sfârșitul anului trecut că unadintre măsurile pe care le-am luat chiar în primele zile ale mandatului meu afost aceea de a reuni, la sediul Ministerului Apelor și Pădurilor, toțidirectorii Administrațiilor Bazinale de Apă din țară, pentru a semna caietelede sarcini pentru 13 proiecte finanțate prin POIM. Am solicitat experțilorraportări periodice privind derularea proiectelor și le-am reamintit importanțaîndeplinirii cu responsabilitate și profesionalism a tuturor obiectivelor.Dintre acestea, în perioada august – decembrie 2018, au fost încheiatecontractele de asistență tehnică pentru 10 obiective de investiții în vedereapregătirii proiectelor finanțate prin POIM”, a spus ministrul Ioan Deneș.

Menționăm că Ministerul Apelor șiPădurilor a organizat până acum trei întâlniri de lucru la sediul JASPERS învederea analizei opțiunilor pentru obiectivele de investiții „Amenajarea râului Crișul Repede în vedereaapărării împotriva inundațiilor a municipiului Oradea și a localităților dinaval – Punerea în siguranță a barajului Leșu, județul Bihor”, „Amenajarea complexă a râului CrișulNegru în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane pecursul superior și mijlociu”, „Mărireagradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud”și  „Amenajarerâu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa-Gătaia-Denta, județul Caraș-Severin șiJudețul Timiș”.

Pentru două dintre obiective, respectiv celede la Colibița și Bârzava, indicatorii tehnico-economici au fost avizați înComisia interministerială și vor fi aprobați în cel mai scurt timp prinhotărâre de guvern” a subliniat ministrul Ioan Deneș.

Referitor la „Reducerea eroziunii costiere Faza a II-a (2014-2020)” ministrulapelor și pădurilor a menționat că acest proiect ”este unul dintre cele mai mariderulate în România pe fonduri europene”.

Contractul de finanțare aferent acestuiproiect a fost semnat pe 9 noiembrie 2018, valoarea fiind de aproximativ 710milioane de euro (fară TVA), iar beneficiarul acestui proiect major esteAdministrația Națională ”Apele Române” (ANAR). Procedurile de atribuire acontractelor PT (proiect tehnic) și de execuție a lucrărilor aferenteobiectivului de investiții, precum și cea a contractelor de servicii desupervizare a lucrărilor pentru Etapa I și Etapa a II-a, sunt în desfășurare.

Acest proiect major cuprinde două etapeși este împărțit în 11 loturi: primele 5 loturi fac parte din Etapa I,următoarele 6 fac parte din Etapa a II-a. Potrivit specialiștilor, lucrăriledin primul lot al Etapei I, respectiv cele două stăvilare Edighiol șiPeriboina, vor începe până la jumătatea acestui an, iar următoarele loturi,respectiv lotul doi, trei, patru și cinci, se vor lansa în a doua jumătate aanului, unul dintre acestea vizând faleza din Constanța.

Am dorit să precizez aceste lucruri pentrucă sunt foarte importante iar speranța noastră este că cel puțin Etapa I, carecuprinde cele 5 loturi, va începe în acest an, 2019. De asemenea, facemdemersuri ca și următoarele 6 loturi din Etapa a II-a să se deruleze în paralelcu cele din Etapa I, astfel încât să putem să implementăm acest proiectimportant în termenul pe care        l-amstabilit”a subliniat IoanDeneș.

Ministerul Apelor și Pădurilor apregătit 30 de proiecte propuse pentru finanțare prin Programul OperaționalInfrastructură Mare (2014-2020), pentru a suplimenta programul de finanțarefață de valoarea alocată în prima etapă. Fișele de proiect pentru cele 30 deproiecte au fost trimise la AM POIM, iar 11 dintre acestea au fost considerateprioritare, valoarea estimată fiind de aproximativ 610 milioane euro (fărăTVA). Valoarea totală a celor 30 de proiecte propuse pentru finanțare prin POIM(2014-2020) este de  aproximativ 1,4miliarde euro (fără TVA).

”Practic, Ministerul Apelor și Pădurilorare, prin POIM, 49 de proiecte la care se adaugă proiectul privind “Reducereaeroziunii costiere Faza a II-a (2014-2020)” care au contract de finanțare, așacum vă spuneam mai devreme. Din cele 49 de proiecte, două sunt fazate -proiectulWATMAN 1 și cel de lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinulhidrografic Prut-Bârlad,  patru sunt înfaza de semnare a contractelor de finanțare, 13 sunt în faza de finalizare adocumentației PT și execuție iar 30 au fost trimise la POIM, așa cum aminteamanterior!”,a arătat ministrul apelor șipădurilor.

În încheiere, Ioan Deneș le-a mulțumitcolegilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene,  precum și ministrului Rovana Plumb pentru sprijinulacordat astfel încât MAP să poată pune în practică, cât mai repede posibil, acesteobiective investiționale majore. 

Direcția de Comunicare

Be the first to comment

Leave a Reply