Participarea doamnei ministru Adriana-Doina Pană la Conferința Internațională ”The Ocean and Human Health”

Ministrul Apelor și Pădurilor, doamna Adriana – Doina Pană, participă, în perioada 7 -8 septembrie 2017, la Conferința Internațională ”The Ocean and Human Health”.Reuniunea are loc la Lisabona, în Portugalia și este organizată în contextul discuțiilor privind guvernanța oceanică și promovarea, la nivel global, a utilizării durabile și responsabile a resurselor marine. Dezbaterile prevăzute în agendă sunt pe temele: Oceanul și sănătatea umană: provocări și soluții; Îmbunătățirea sănătății umane și a creșterii economice: economia albastră cu impact pozitiv asupra sănătății umane. Principalul obiectiv al organizatorilor îl constituie asigurarea unei platforme de dezbateri la nivel politic, vizând îmbunătățirea cooperării între state, organizații internaționale și alți actori relevanți, în scopul identificării unor măsuri concrete de acțiune menite să contribuie la soluționarea provocărilor cu care se confruntă acest sector. În marja conferinței are loc o reuniune ministerială, la finalul căreia va fi adoptată Declarația Politică Ministerială privind oceanele. În intervenția sa, prima după deschiderea oficială a reuniunii ministeriale, doamna Adriana – Doina Pană, Ministrul Apelor și Pădurilor, a declarat că ”Oceanele, mările și zonele de coastă reprezintă o componentă esențială a ecosistemului global și un element esențial al dezvoltării durabile. De asemenea, ele au un rol important în ceea ce privește securitatea alimentară și sănătatea umană. Din aceste motive, obligația noastră este de a opri degradarea oceanelor și a mărilor și de a face din protecția mediului marin o prioritate-cheie a politicilor noastre.”Doamna ministru a punctat nevoia imediată de intervenție, la nivelul politicilor de stat, întrucât ”ne confruntăm cu schimbări periculoase în climatul nostru, schimbări care sunt cauzate în principal de activitatea umană, de poluarea pe care oamenii o produc, în special pe uscat.” Dacă dorim să lăsăm oceanele și mările generațiilor următoare, așa cum le-am moștenit și noi, se impun de urgență măsuri concrete.”De asemenea, ministrul Adriana-Doina Pană a subliniat faptul că ”România acordă o mare importanță acțiunilor de protecție a mediului marin și, totodată, asupra reducerii poluării provenite din surse terestre, precum și a celei provenite din largul mării, dar și prin promovarea pescuitului durabil. Scopul acestor acțiuni este conservarea ecosistemelor marine, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a zonelor marine și de coastă.

Be the first to comment

Leave a Reply