Master Planul de gestionare a deşeurilor din judeţul Vrancea este un succes !

Implementat de preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, ca soluţie la problematica deşeurilor din judeţ, Master Planul s-a dovedit nu numai un proces de colectare a deşeurilor, dar a schimbat şi comportamentul cetăţenilor. Am observat acest fapt în localitatea Tercheşti. Un sat la margine de pădure, printre culturile de viţă-de-vie. Podgorenii de aici nu au drumuri asfaltate.

 Nu au apă curentă, iar fântânile, adânci de peste 70 de metri, seacă vara. De canalizare nici nu poate fi vorba, iar de gaze nici atât. Au în schimb la fiecare răspântie de drumuri containere pentru PET-uri şi la fiecare sfârşit de săptămână îşi duc recipienţii la poartă cu gunoiul menajer. Vine maşina de colectat gunoi şi sunt mândri că şi la ei a pătruns o rază de civilizaţie. De ce nu-şi îngroapă gunoiul în fundul curţii sau nu-l duc la mal, aşa cum făceau părinţii şi bunicii lor, nu-şi pot explica. Aşa este corect, aşa este civilizat, spun sătenii. La nivelul localităţii se strâng munţi de PET-uri, pentru că apa este greu de procurat. O cumpără de la magazinul sătesc , iar sticlele de plastic le depozitează în containerele special amenajate în drum spre alimentară. Se poate spune că satul Tercheşti este un sat cu o profundă cultură ecologică. Un sat de oameni cinstiţi şi cu mult bun simţ. Faţă de semeni şi faţă de natură.

 

Be the first to comment

Leave a Reply